Ansatte ved UiB fløy mer i fjor enn året før, viser tall innhentet via Berg-Hansen. Men mange reiser blir bestilt via andre kanaler, og tallene er usikre. Foto: Colourbox
Ansatte ved UiB fløy mer i fjor enn året før, viser tall innhentet via Berg-Hansen. Men mange reiser blir bestilt via andre kanaler, og tallene er usikre. Foto: Colourbox

Antall flyreiser går opp

Publisert

Det vil si, i henhold til årets statistikk. I forhold til tallene På Høyden fikk i fjor, har imidlertid antall flyreiser sunket. Ny måte å rapportere på gir lavere tall.

Flyreiser og transport er ett av områdene med størst potensial for reduksjon av CO2-utslipp og muligheter for å oppnå togradersmålet for kloden. En nedgang i flybruken på universitetet ville vært gledelig, men stikk i strid med utviklingen. Nordmenn flyr stadig mer. I siste reiseundersøkelsen fra SSB gjennomførte nordmenn 5 millioner innenlandsreiser i tredje kvartal 2014 - en økning på 10 prosent fra tilsvarende periode året før. På NTNU økte antall flyreiser med 35 prosent på fire år.

Flybruk ved UiB

  • 8293 flybestillinger
  • Det tilsvarer 3 172 866 kilo CO2
  • Mens over halvparten av bestillingene er innenlands, står interkontinentale flygninger for mer enn halvparten av utslippet.

(Tallene gjelder flybestillinger gjennom Berg-Hansen, 2014.)

Ned, men likevel opp
9697 flybestillinger i 2013, skrev På Høyden i fjor.

Årets fasit sier 8293. Det kunne ikke stemme. Det gjorde det heller ikke. Rapporteringen på denne nøkkelindikatoren har vært under pari. Nå er oversiktene fra UiBs reisebyrå blitt bedre, ifølge Berg-Hansen. Årets rapportering er ny, og produserer noe annerledes tall enn den forrige. Det vil si, lavere tall. Basert på den nye rapporteringen, økte antall flybestillinger med vel fire prosent.  

Fortsatt usikkert hvor mye UiB flyr
Miljøkoordinator Lars Harald Aarø etterlyste mer sikker viten om reisevirksomheten.

– Jeg er veldig nysgjerrig på hvor mange flyreiser vi faktisk foretar, sa universitetets miljøkoordinator i fjor.

Endelig kan universitetet nå ta med en såpass sentral komponent som flybruken i sitt miljøregnskap. Men med store forbehold.

Ansatte skal i hovedregelen bestille alle sine tjenestereiser gjennom rammeavtalen med reisebyrået. Hvor mange som faktisk ringer Berg-Hansen og ikke Norwegian eller SAS, er høyst uklart.

Allerede i 2012, slo UiB fast at rammeavtalen med Berg-Hansen skulle sikre virksomheten gode tall for flybruken, som blant annet kunne brukes i miljøregnskapet. Tre år etter, er det fortsatt usikkert.

Lover 20 prosent CO2-reduksjon
Alle statlige virksomheter er pålagt miljøledelse. UiB har tallfestede ambisjoner om å redusere sitt karbonforavtrykk. Transport skal reduseres med 20 prosent, i forhold til 2009-tallet.  Uten gode tall, blir det vanskelig å dokumentere.

Universitetstyret vedtok en miljøplan, men det varte og rakk før ambisjonene ble implementert i organisasjonen. En styringsgruppe for miljøarbeidet hadde knapt møter, før studenten i styringsgruppen selv tok kontakt med universitetet og etterlyste handling. 

Februar i fjor løsnet det. Universitetet bestemte seg for å bli Miljøfyrtårn. Dette er den mest brukte sertifiseringsordningen for miljøarbeid. Sertifiseringen krever at virksomheten har gode systemer for oppfølging av arbeidet, og dokumentering av resultater. Det leveres årlige rapporter og sertifikatet gis for tre år av gangen.

UiB har gode resultater på eiendomssiden, og flere lokale tiltak som tilrettelegging for jobbsykling, campusbuss, elbilparkering og tre videokonferanserom er på plass.