Tommy Aarethun og Tone Bjørndal fra Studentparlamentet er skuffet over manglende miljøforpliktelse fra toppledelsen ved UiB, som lover bot og bedring.
Tommy Aarethun og Tone Bjørndal fra Studentparlamentet er skuffet over manglende miljøforpliktelse fra toppledelsen ved UiB, som lover bot og bedring.

Nå blir UiB Miljøfyrtårn

Publisert

Studentrepresentant Tove Bjørndal håpet hun skulle få være med å bidra til miljøarbeidet på UiB. Men både vår, sommer, og høst gikk uten en eneste innkalling til møte i styringsgruppen. Miljøarbeidet har stått i syv steiner lenge. Nå skal det bli andre boller, lover universitetsdirektøren.

– Jeg trodde jeg skulle få være med å bidra, sier student Tove Bjørndal.

Miljøfyrtårnet er Norges mest brukte miljøsertifisering.
Miljøfyrtårnet er Norges mest brukte miljøsertifisering.

Hva skjer?
Hun er mer enn gjennomsnittlig interessert i miljøarbeid. Hun er student på bachelorstudiet i Miljø- og ressursfag.

Hun ble valgt av Studentparlamentet som deres representant i den viktige styringsgruppen som skal overvåke miljøarbeidet ved universitetet.

Hele høsten gikk uten et pip fra universitetet. Ingen innkallinger, ingen møter, og ingen informasjon. Nylig så hun seg nødt til å kontakte universitetet selv. – Hva skjer, spør hun.

Mandag vedtok Studentparlamentet en resolusjon som forlanger handling fra universitetsledelsen i miljøarbeidet. Ett av ønskene er at universitetet forplikter seg til å bli Miljøfyrtårn, en sertifisering som blant andre Studentsamskipnaden er i gang med nå.

«Vi vonar UiB fyljer SiB sitt gode eksempel», skriver Tone Bjørndal og Tommy Aarethun i et leserbrev i På Høyden i dag.

 – Jeg håper det i alle fall blir ett møte i styringsgruppen før jeg går av til våren!

Skal bli Miljøfyrtårn
Med 3500 ansatte er UiB en stor, offentlig virksomhet som etterlater et betydelig klimafotavtrykk. Innen 2020 skal miljøpåvirkningen være redusert med 20 prosent innenfor energibruk, transport og avfall ut fra tallene for 2009.

Skal universitetet ha mulighet til å nå sine egne, ambisiøse miljømål, må arbeidet forankres i toppledelsen. Styret har allerede vedtatt miljøplanen, men implementeringen fra administrasjonens side har gått tregt.

Miljøsertifisering skulle vært utredet for ett år siden. Styringsgruppen har ikke hatt møter, en lovet ressursgruppe har ikke sett dagens lys, og UiB mangler systemer for å overvåke ressurs- og transportbruk.

Flyreiser i det blå

Nå skal det bli fart i arbeidet. Det lover konstituert universitetsdirektør, Kjell Bernstrøm.

– Vi vil foreslå for styret at UiB går for miljøsertifisering som Miljøfyrtårn, sier han.

Elvbakken-saken
Kilder På Høyden har snaket med, mener at stillstanden i miljøarbeidet har rot i uro i toppledelsen, som endte med at universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken trakk seg 28. januar.

Skyldes forsinkelsene i miljøarbeidet uroen?

– Det har jeg ingen kunnskap om konkret, og jeg har heller ikke noe grunnlag for å kommentere det.

Bernstrøm ble konstituert i begynnelsen av februar.

Han kjenner ikke til detaljene om hvorfor det har tatt lang tid å sette i gang arbeidet i styringsgruppen. Nå har ledelsen hentet fram miljøplanene igjen. Styringsgruppen blir rekonstituert i neste uke, og medlemmene vil bli informert i løpet av de nærmeste dagene. Neste styremøte er i april. Da skal universitetet sette i gang prosessen med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn - gitt at styret slutter seg til forslaget.

Sertifisering for tre år av gangen
Mye godt miljøarbeid er gjort på energisiden, særlig i forhold til bygg, men det mangler mye på organisasjon og systematisering. Innsatsen for å redusere klimafotavtrykket fra virksomheten skal være høyt prioritert. Det systematiske miljøarbeidet skal koordineres fra Eiendomsavdelingen.

Miljøsertifisering forplikter virksomheten til å systematisere miljøarbeidet og kunne vise til dokumenterte resultater. Miljøfyrtårnet er Norges mest brukte miljøsertifisering. Sertifikatet gis for tre år av gangen. Det skal leveres årlige rapporter om arbeidet.