<span class="caps">NOKUT</span> har ansvaret for kvalitetssikring av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. Nå fremmer <span class="caps">NOKUT</span> forslag om et europeisk kvalifikasjonspass for flyktninger. Foto: Colourbox
NOKUT har ansvaret for kvalitetssikring av høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. Nå fremmer NOKUT forslag om et europeisk kvalifikasjonspass for flyktninger. Foto: Colourbox

Et felles kvalifikasjonspass kan gjøre det lettere for flyktninger å få studieplass

Et hurtig og flernasjonalt system for godkjenning av utenlandsk kompetanse kan gjøre det enklere for flyktninger å studere eller arbeide.  Dermed kan personer også reise mellom ulike europeiske land uten å måtte vente lenge på å få kompetansen sin kartlagt og godkjent.

– Gitt situasjonen, virker det å bygge opp et godkjenningssystem for flyktningers kompetanse i hvert enkelt land både ineffektivt- og svært ressurskrevende, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Et hurtig og flernasjonalt system for godkjenning av utenlandsk kompetanse kan gjøre det enklere for flyktninger å studere eller arbeide.  Dermed kan personer også reise mellom ulike europeiske land uten å måtte vente lenge på å få kompetansen sin kartlagt og godkjent.

– Gitt situasjonen, virker det å bygge opp et godkjenningssystem for flyktningers kompetanse i hvert enkelt land både ineffektivt- og svært ressurskrevende, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Han mener en tidlig og effektiv vurdering av flyktningers kvalifikasjoner kan være avgjørende for å sikre at de kommer raskt i gang med å jobbe eller studere.

Tidligere i høst presenterte NOKUT og søsterorganisasjonen UK NARIC ideen om European Qualifications Passport for Refugees for EU-kommisjonen og Europarådet.