Den sentrale klagenemnda ved Universitetet i Oslo behandlet 70 saker i fjor. Det er over dobbelt så mange som Den sentrale klagenemnda ved Universitetet i Bergen. Foto: Colourbox og Dag Hellesund/På Høyden
Den sentrale klagenemnda ved Universitetet i Oslo behandlet 70 saker i fjor. Det er over dobbelt så mange som Den sentrale klagenemnda ved Universitetet i Bergen. Foto: Colourbox og Dag Hellesund/På Høyden

UiO har over dobbelt så mange juksesaker som UiB

Ved UiO har tallet på studenter som jukser ved eksamen skutt i været. Ett fakultet skiller seg særlig ut.

Ved Universitetet i Oslo har tallet på studenter som blir tatt i juks steget i perioden 2011 til 2016.

I 2002 ble bare én student herfra tatt i juks. I fjor var tallet 70, ifølge den sentrale klagenemnda ved universitetet. Forskerforum har samlet inn tall på hvor mange som jukser ved landets institusjoner.

Flest blir tatt for juks ved HF-fakultetet til UiO
Ifølge Forskerforum hadde HF-fakultetet ved UiO nesten åtti prosent av universitetets juksesaker. Ifølge rådgiver Signe I. Thorstad kan dette forklares med det er et stort fakultet, samt at de er ansvarlige for examen philosophicum. De har også mange hjemmeeksamener.

Ifølge rådgiveren har teknologien hjulpet dem med å avsløre studenter som klipper, limer og plagierer fra andres tekster når de skal avlegge eksamen.

- Vi begynte med dette plagiatkontrollsystemet i 2011, og det var da tallene begynte å øke, sier hun til Forskerforum.  

30 saker til behandling ved UiB
Den sentrale klagenemnda ved UiB behandlet 30 juksesaker i fjor.

Fra sekretariatet til Den sentrale klagenemnd ved UiB får På Høyden opplyst at årsmeldingen til Den sentrale klagenemnda ved UiB ikke ennå er klar.

Men tallene fra Den sentrale klagenemnda foreligger:

Datagrunnlaget for årsmeldingen viser imidlertid at nemnda avgjorde 30 fuskesaker i fjor, hvorav 13 endte med annullering, 8 med annullering og utestengelse i ett semester, og 5 med annullering og utestengelse i to semestre. Fire saker ble lagt bort fordi nemnda kom til at vilkårene i fuskebestemmelsen ikke var oppfylt.

Ved UiB har Det juridiske fakultet tidligere utpekt seg som fakultetet som sender flest juksesaker til Den sentrale klagenemnda.

Konsekvens: Utestengelse og annullering
NTNU i Trondheim ligger nederst på jukselista av de fem institusjonene. Med sine 39.000 studenter hadde Norges største universitet i fjor elleve saker der studenter ble funnet skyldig i fusk. Også Universitetet i Agder er å finne i bunnen av lista, med sine 12 juksesaker. HiOA hadde 17 juksesaker i 2016.

Juksesakene blir behandlet av universitetenes og høyskolenes sentrale klagenemder. I mindre alvorlige tilfeller nøyer institusjonen seg med å annullere eksamen. Som oftest fører juks også til utestengelser.

80 prosent av de som blir kjent skyldige i juks, får eksamen annullert og blir utestengt fra universitetet i ett eller to semestre, viser tall fra Forskerforum.