Styret ved <span class="caps">NTNU</span> har innstilt Gunnar Bovim til ein ny åremålsperiode som rektor. Han tiltrer i august 2017. Foto: Thor Nielsen/<span class="caps">NTNU</span> Info
Styret ved NTNU har innstilt Gunnar Bovim til ein ny åremålsperiode som rektor. Han tiltrer i august 2017. Foto: Thor Nielsen/NTNU Info

Fire nye år for Bovim

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU er tilsatt i en ny åremålsperiode.

Det ble klart etter styremøtet onsdag. Hans nåværende åremålsperiode går ut 31. juli 2017.

Foruten Bovim (56) var dette søkerne til rektorstillingen: 

  • Maurice White (mann, 66) - professor i Marine engineering, NTNU
  • Chandra Sekharappa Mayur Yegeri (mann, 47) - Associate dean/professor, NMIMS University
  • Birger Erik Ydstie (mann, 64) - Professor chemical engineering, Carnegie Mellon University

Skal samle NTNU 
Gunnar Bovim har ledet NTNU gjennom fusjonen med høgskolene Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag.

Han får også arbeide videre med nedleggingen av universitetssenteret ved Dragvoll og utviklingen av campus på Gløshaugen:  NTNU-styret har gjort det formelle vedtaket om at campus skal samles i aksen Gløshaugen, Elgeseter og St. Olavs Hospital på Øya i Trondheim. 

Medisinutdannelse fra UiB
Gunnar Bovim ble den første rektoren ved NTNU som ikke har teknologiutdanning fra Gløshaugen. Han kom til NTNU fra stillingen som administrerende direktør i Helse Midt-Norge da han ble NTNU-rektor i 2012. 

Han er utdannet lege ved UiB i 1985, og tok doktorgraden i nevrologi ved NTNU i 1993. I 1998 ble han professor i nevrologi ved NTNU. I perioden 1996-2005 arbeidet han i dekanatet, før han i 2005 gikk til St. Olavs hospital der han ble administrerende direktør i 2006. 

Fikk være hemmelig søker
I forkant av tilsettingen i 2012, var Gunnar Bovim eneste hemmelige søker på lista. Utfordrerne var prorektorene Berit Kjeldstad og Kari Melby, dekan Ingvald Strømmen, Curt Rice (daværende prorektor ved UiT, nå HiOA-rektor) og Gunhild Viden (professor ved Göteborgs universitet).