Flere studenter sliter. Det er dramatiske forskjeller i tallene mellom læresteder, noe som indikerer at også andre faktorer spiller inn på hvorfor økningen skjer. Ved University of Edinburgh var det for eksempel en 75 prosents økning i tallet på studenter som søkte hjelp fra studieåret 2011-2012 til 2014-2015, mens University of Oxford hadde 43 prosent økning. Bildet er fra en immatrikulering ved Oxford University. Foto: Wikimedia Commons
Flere studenter sliter. Det er dramatiske forskjeller i tallene mellom læresteder, noe som indikerer at også andre faktorer spiller inn på hvorfor økningen skjer. Ved University of Edinburgh var det for eksempel en 75 prosents økning i tallet på studenter som søkte hjelp fra studieåret 2011-2012 til 2014-2015, mens University of Oxford hadde 43 prosent økning. Bildet er fra en immatrikulering ved Oxford University. Foto: Wikimedia Commons

Britiske studenter sliter med psyken etter økning i studieavgift

Publisert

Da studieavgiften skjøt i været ved de britiske prestisjeuniversitetene i Russel Group, strømmet flere studenter til for å få psykologisk rådgivning.

The Guardian skriver at mer enn 43 000 studenter ved de 24 universitetene i den eksklusive Russel Group søkte psykologhjelp i 2014-2015. Det er 9 000 flere enn tre år tidligere. Økningen knyttets til at studieavgiften dette året økte til 9 000 britiske pund, og og talspersoner for The mental health charity mind peker på sammenhengen mellom økonomisk usikkerhet og angst og depresjoner, skriver Universitetsavisa.

Det er dramatiske forskjeller i tallene mellom læresteder, noe som indikerer at også andre faktorer spiller inn på hvorfor økningen skjer. Ved University of Edinburgh var det for eksempel en 75 prosents økning i tallet på studenter som søkte hjelp fra studieåret 2011-2012 til 2014-2015. Cardiff hadde en økning på 72 prosent, mens University of Leeds og University of Oxford hadde henholdsvis 57 og 43 prosent økning.

Stephen Buckley fra The mental health charity mind sier til avisen at studieavgift og studiegjeld er hovedårsaken til at studenter søker hjelp.

– Aldri før har de økonomiske byrdene ved å studere vært større enn i dag, sier han.

– I tillegg til dette økonomiske presset kommer bekymringer rundt eksamener og framtidige jobbmuligheter. Alt dette kan bidra tungt til angst og depresjoner.

The National Union of Students (NUS), en paraplyorganisasjon for britiske studentorganisasjoner, ber universitetene om å ta de nye funnene på alvor. Shelly Asquith sier at bevisene er klare og at kommersialiseringen av utdanning legger en stor byrde på studenters mentale helse.

– Verdien av utdanning har beveget seg fra å ha en samfunnsverdi til en ren økonomisk verdi, og trykket studenter nå opplever skaper ensomhet, stress og angst, sier hun.

Asquith legger til at læresteder som konkurrerer stadig hardere seg i mellom om studenter, bruker mer penger på annonsekampanjer enn på velferdstjenester for studenter. Derfor ønsker NUS å legge press på sektoren for å ta de nye funnene alvorlig, og gjøre noe i forhold til finansiering av psykologiske rådgivningstjenester.