Universitetet får toppforsk-midler til 17 forskningsmiljø i denne runden. Foto: Colourbox
Universitetet får toppforsk-midler til 17 forskningsmiljø i denne runden. Foto: Colourbox

Oslo tar mest av toppforsk-midler

Publisert

Universitetet i Oslo får ett av tre toppforsk-prosjekter i den nye tildelingen. Universitetet i Bergen tar åtte, og for første gang er forskningsinstitutter med.

Forskningsrådet har gitt støtte til 46 prosjekt, som til sammen får én milliard kroner i et spleiselag mellom institusjonene og Forskningsrådet.

– Vi er svært glade for at en langsiktig budsjettvekst fra Kunnskapsdepartementet sammen med en klar prioritering fra forskningsinstitusjonene, gir oss mulighet for å gi et løft til så mange sterke miljøer. Dette er jeg sikker på er en svært god investering for alle parter, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén i en pressemelding.

Fripro Toppforsk, som satsningen heter, skal gi fremragende forskningsmiljø langsiktig finansiering slik at de kan bli internasjonalt ledende. Og for første gang har både høyskoler, forskningsinstitutt og regionale helseforetak hatt anledning til å søke. Det førte til ni toppforsk-prosjekter utenfor universitetene.

Ellers er Universitetet i Oslo den store vinneren med 17 prosjekt, mens Universitetet i Bergen kommer på en andreplass med 8 prosjekt. Norges handelshøyskole får ett prosjekt, mens NTNU får 5. Universitetene i Tromsø, Stavanger, Agder og NMBU fikk til sammen 7 prosjekt.

Det kom inn 172 søknader, og institusjonene har selv prioritert hvem de ønsker støtte til. 74 prosjekt fikk karakteren 6 eller 7, og var dermed kvalifiserte til å få midler. Dermed fikk 62 prosent av de kvalifiserte tilslag, og 27 prosent av alle søkerne.

Feiring på IFT
Ved Institutt for fysikk og teknologi er gleden stor. Professor Dieter Röhrich er en av de som har kommet gjennom nåløyet hos Forskningsrådet. Han har fått tommelen opp for prosjektet  «Clinical prototype of a proton CT based on a tracking calorimeter».

– Vi har feiret over lang tid, siden vi har kjent til dette en stund. Medisinsk fysikk er et felt hvor vi ønsker å bygge oss sterke. Å få inn et slikt prosjekt er positivt for oss, sier Øyvind Frette, instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi til På Høyden.

Se listen over alle prosjektene i pdf-dokumentet under: