Fastings Minde skal bli arbeidsplass for Holbergprisens sekretariat og UiBs Unesco-professor. Foto: UiB/Thomas Vindal Christensen
Fastings Minde skal bli arbeidsplass for Holbergprisens sekretariat og UiBs Unesco-professor. Foto: UiB/Thomas Vindal Christensen

Fastings Minde skal fornyes

Publisert

UiBs eldste hus skal oppgraderes. Holbergprisen og Unesco-professor flytter inn.

Fastings Minde er både Universitetet i Bergens (UiB) og Nygårdshøydens eldste bygning og ble totalfredet etter kulturminneloven i 2014. Nå skal trehuset fra 1791 bygges om og moderniseres. Universitetet håper arbeidet skal komme i gang i løpet av høsten 2018. I beste fall er huset innflyttingsklart på nyåret 2019.

Huset fra 1791 er totalfredet og et omfattande arbeid skal gjøres for å bevare alle detaljer. Foto: UiB/Thomas Vindal Christensen
Huset fra 1791 er totalfredet og et omfattande arbeid skal gjøres for å bevare alle detaljer. Foto: UiB/Thomas Vindal Christensen

– Men noen garanti har vi ikke. Utfordringer kan alltid dukke opp underveis i arbeidet med så gamle bygg, sier Marius Waage ved UiBs eiendomsavdeling.

Godkjent første fase

Riksantikvaren har godkjent konseptet for utbygging. Nå gjenstår detaljprosjektering, som handler om den mer tekniske gjennomføringen av planene. Også Bergen kommune må godkjenne byggesøknaden. 

– Bygget er preget av slitasje, og det er fantastisk at vi nå får muligheten til oppgradere dette huset, sier Åse Tveitnes, kulturminneansvarlig ved UiB.

Hun har ledet første fase i prosjektet med å planlegge ombyggingen, som er kostnadsberegnet til 10,4 millioner kroner.

Målet har vært å finne arkitektoniske løsninger for å bevare eksteriør og interiør – som samtidig tilfredsstiller moderne krav til arbeidsmiljø og universell utforming på kontorarbeidsplasser. Dette er ingen enkel sak, nettopp fordi opprinnelige strukturer, interiør og detaljer i stor grad er bevart og dermed fredet – alt fra planløsning til listverk.

Universell utfordring

Blant annet er de to planene i huset forbundet med en 1700-tallstrapp, og dermed kan det ikke installeres heis i huset, slik universell utforming krever. Derfor skal hovedfunksjoner legges til grunnplanet, med tre tomannskontorer, ett enkeltkontor og det store felles møterommet. Her ligger også sosiale vrimlesoner og personalrom.

– Vi tar utgangspunkt i planløsningen fra 1830, da de to sidefløyene i huset ble bygget, og vi endrer lite på denne, sier Tveitnes.

En dispensasjonssøknad for krav til universell utforming ligger nå hos Arbeidstilsynet.

– Det er umulig å tilfredsstille alle moderne krav. Men vi gjør det som er mulig, sier Waage.

Unesco og Holberg

Når arbeidet med Fastings Minde er fullført, skal sekretariatet for Holbergprisen flytte inn, sammen med Unesco-professoratet som UiB ble tildelt i 2016.

Det var den markante forfatteren og redaktøren Claus Fasting som i sin tid fikk bygget huset som lyststed på Sydneshaugen i det som den gang var utmark. Fastings Minde har en spesiell plass i UiBs historie og stod senere sentralt da de første planene om et universitet i Bergen ble tegnet opp.