Olav Thon stiftelsen har delt ut flere millioner til forskning og utdanning. Et prosjekt fra Bergen er blant årets mottakere.
Olav Thon stiftelsen har delt ut flere millioner til forskning og utdanning. Et prosjekt fra Bergen er blant årets mottakere.

Får ti millioner kroner av Olav Thon

Skal bygge bein ved hjelp av 3D-printing og stamceller.

Publisert   Sist oppdatert

Hvert år deler Olav Thon stiftelsen ut millionbeløp til forskning og undervisning. Like før helgen fikk prosjektet REBONE ved Universitetet i Bergen en bit av årets tildeling med 9,8 millioner kroner.

— Det er en stor anerkjennelse å få denne tildelingen. Det er ikke så ofte vestlandske forskningsmiljøer kaprer slike private tildelinger fra Østlandet, sier Cecilie Gjerde til UiB.no

Olav Thon stiftelsen

  • I 2013 overførte Olav Thon mesteparten av sin eiendom, aksjer i Olav Thon Gruppen AS til en verdi av 25 milliarder kroner, til Olav Thon Stiftelsen.
  • Nå deler stiftelsen ut rundt 50 millioner kroner årlig til ulike formål.
  • I 2015 delte stiftelsen ut sine første fagpriser og forskningstøtte. Det har nå blitt årlig.
  • Den største tildelingen av pengene går til forskning og fremragende undervisning innen de matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområdene.

Kilde: Olav Thon stiftelsen

Lager helt nye bein

Det er hun og Kamal Mustafa som leder arbeidet i REBONE. De jobber med å lage kjevebein av pasientenes stamceller. Tidligere har de også fått pengestøtte fra Bergens forskningsstiftelse, UiB og Forskningsrådet.

I dag er det kun bentransplantasjon som er eneste alternativ dersom man har ødelagt bein. Det skal være både tidkrevende og en smertefull prosess. REBONE-prosjektet samarbeider allerede med Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus med kliniske forsøk. Ved å ta i bruk 3D-printing og stamceller ønsker de å bygge helt nye bein.

— Ønsket vårt er å utvikle bein som er spesialtilpasset den enkelte pasient, sier Mustafa.

Støtte til marin kompetanse

Det ble i tillegg delt ut støtte til nasjonale studentaktive forskingsprosjekter. UiB får penger der også. Prosjektet «Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi» ble tildelt et beløp på 1,45 millioner kroner over tre år.

Her kan du se alle som fikk penger.

(Oppdatert: Lagt inn faktaboks om Olav Thon stiftelsen 21. januar klokken 09.56)