Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet er bekymret over at fakultetet går et stramt budsjettår i møte. Foto: Hilde Kristin Strand
Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet er bekymret over at fakultetet går et stramt budsjettår i møte. Foto: Hilde Kristin Strand

Budsjetterer med underskudd

Publisert

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet budsjetterer med underskudd i 2015. – Budsjettsituasjonen er vanskelig, sier dekan Knut Helland.

Et budsjett på vel 265 millioner kroner, men inntekter på 259 millioner kroner. Det er summene fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet vedtok denne uken. Underskuddet er ikke større enn at det ble sett på som forholdsvis uproblematisk. Men flere av styremedlemmene uttrykte bekymring, særlig i forhold til rekruttering. Det er ikke rom for nyansettelser.

– Vi er det fakultetet ved UiB som har flest studieplass-søkere og er et undervisningsintensivt fakultet. Vi må unngå å miste for mange stillinger i forhold til forpliktelsene vi har på utdanningsfeltet, og vi må ha en stor nok stab til å skape inntekter fra både utdanning og forskning, sier dekan Knut Helland til På Høyden.

Kutt på 4,6 millioner
Som På Høyden tidligere har skrevet, vedtok universitetsstyret et budsjett for 2015 der fakultetene måtte kutte 1,5 prosent. Disse pengene, totalt vel 30 millioner kroner, skal brukes til øremerkede tiltak. For SVs vedkommende betyr dette et kutt på 4,6 millioner kroner. Fakultetet taper også på en endring i satsene for stipendiater, der SV er plassert i laveste kategori. I tillegg hadde fakultetet en nedgang i studiepoengproduksjon og forskningsresultater, noe som også påvirker økonomien.

– Budsjettsituasjonen vår for 2015 er vanskelig, og vi trenger flere ressurser i forhold til de oppgavene vi skal løse. Situasjonen for 2016 er avhengig av ulike forhold, men slik det ser ut nå, vil det også bli et stramt år, sier Helland.

Ingen faste stillinger
Fakultetet har fått tre nye vitenskapelige stillinger knyttet til Media City Bergen og oppbygging av tre nye praktisk-orienterte stillinger i medieproduksjon. Andre nye stillinger kommer neppe i 2015.

I saksfremstillingen heter det at «på grunn av betydelige rammekutt to år på rad må fakultetet i år budsjettere med et underskudd. I denne økonomiske situasjonen, og med usikkerheten knyttet til den fremtidige finansieringen av trygdegruppen, er det fakultetsledelsens vurdering at det ikke er rom til å tildele faste stillinger i år». Videre heter det at «i fakultetets budsjettfordeling er det allerede tatt høyde for at det gjennom året vil være noe ledighet i stillinger. Fakultetet vil måtte være restriktiv med vikarløsninger i året som kommer, og vikarbehovet må være særskilt begrunnet».

Fakultetsledelsen satser på å kunne lyse ut sju phd-stillinger i 2015. En til geografi, en til marin forskning, en til adm.org, og de øvrige som frie utlysinger.

– Det er umulig å få fast jobb, sukket postdok Julie Riise, som representerer gruppe B, i møtet.

– Ettervekst viktig
De neste årene er det mange ansatte ved fakultetet som fyller 70 år.

– Vi trenger å få inn nye folk, sa økonomiprofessor Jan Erik Askildsen i møtet.

Fra 2015-18 er det hele 16 vitenskapelig ansatte som går av for aldersgrensen. Ved sam.pol og adm.org blir sju av 35 vitenskapelig ansatte pensjonister, og sosiologi mister fire. Samtidig diskuterer regjeringen om aldersgrensen for pensjon skal økes. Kanskje til 72 år, kanskje til 75.

– Vi mister innovasjonskraft dersom aldersgrensen øker, sa Helland i møtet.

– Dersom aldersgrensen for pensjon øker, vil det bety at det tar lengre tid å få nye medarbeidere inn i virksomheten, utdyper han.

– Ettervekst av yngre forskere er viktig. Samtidig ser vi at en del av våre eldre medarbeidere ligger helt i forskningsfronten på sine områder.

Han sier at noen institutter opplever større utskiftning enn andre.

– Dette gir utfordringer. Men det gir også unike muligheter til å skape noe nytt.