I akademisk prosesjon til fanfare komponert av Harald Sæverud kom dronning Sonja til Universitetsaulaen. Foto: Tor Farstad
I akademisk prosesjon til fanfare komponert av Harald Sæverud kom dronning Sonja til Universitetsaulaen. Foto: Tor Farstad

- Kunstbyen Bergen og nasjonen Norge har blitt rikere i dag

Med dronning Sonja som kongelig gjest ble Fakultet for kunst, musikk og design åpnet i dag.

Etableringen av et nytt kunstnerisk fakultet ble vedtatt av universitetsstyret ved UiB i juni i fjor.

UiBs syvende fakultet er åpnet

  • Fakultetet blir UiBs syvende fakultet, og har fått fargen oransje.
  • Fakultetet skal tilby både bachelorgrader og mastergrader, samt en doktorgrad.
  • Utdanningen vil ha lokaler flere steder i byen (se video).
  • Statsbygg vurderer nå nabotomten til det nye bygget i Møllendalsveien. Her kan Griegakademiet få et nybygg, noe miljøet har ivret for i lang tid.
  • Gerd Tinglum er tilsatt som interimsdekan.

2017 kunne dermed starte med en feiring av at det nye Fakultet for kunst, musikk og design er åpnet. Æresgjest var Dronning Sonja, som kom til Bergen for å overvære den høytidelige åpningen i Aulaen.

– Kunst, musikk og design viser oss det som ligger i skyggen
– Dette er en stor dag for alle som jobber med kunst og kultur, sa festspilldirektør Anders Beyer, som ledet arrangementet.

Han berømmet både Kunnskapsdepartementet og UiB for å vise vilje til å satse på kunstfaglig forskning og utdanning.

– Kunst, musikk og design viser oss det som ligger i skyggen. Det viser oss fremtiden, viser oss det vi ser hver dag, men likevel ikke har sett. Det virvler opp gleden, og lyser på det vi ikke vil se. Kunst og design gjør oss til den andre. Den lar oss bare nyte. Viser oss det vi er felles, og det vi er hver for oss. Kunstnere uttrykker det som ennå ikke er formulert i samfunnet, sa Gerd Tinglum i sin åpningstale.

Hun har tidligere vært rektor ved Kunst- og designhøgskolen, og skal være interimsdekan ved det nye fakultetet.

Fakultetet blir UiBs syvende fakultet, og har fått fargen oransje.

Landets første tverrfaglige kunstfakultet

Også statssekretær Bjørn Haugstad hadde tatt turen til Bergen for å markere åpningen av det syvende fakultetet.

– Kunstbyen Bergen og nasjonen Norge har blitt rikere i dag, sa Bjørn Haugstad.

Han roste institusjonene for å ha tatt utfordringen fra KD på strak arm, og har samlet gode krefter for å gjøre det beste for kunstfaglig virksomhet, utdanning og forskning.

– Fakultetet vil gagne både nasjonen og de kunstfaglige miljøene som nå kommer sammen og gjør hverandre bedre. Dette blir det eneste fakultetet hvor kunst, musikk og design er samlet i ett fakultet. Hvis dere har suksess; og det føler jeg meg trygg på at dere vil ha, vil dere trolig etterfølges av flere, sa Bjørn Haugstad.

Statssekretær Bjørn Haugstad har ledet arbeidet med å samle universitets- og høyskolesektoren til færre og større enheter. Sammenslåingen mellom Griegakademiet og Kunst- og designhøgskolen i Bergen er bare én av mange større institusjoner som har trådt fram etter at Kunnskapsdepartementet iverksatte fusjoneringsplanene.

Departementet har bevilget fem millioner kroner til arbeidet med sammenslåingen.

Skal sprenge grenser

Rektor Dag Rune Olsen siterte kunstneren Odd Nerdrum i sin tale.

– Kunsten er verdens nattevakt. Kunsten er en vokter – kunsten er på post når det trengs som mest, sa Dag Rune Olsen.

– Mennesket har et behov for å uttrykke seg gjennom abstrakter og symboler. UiB har med sitt sterke humanistiske fagmiljø en lang tradisjon for å studere kunst og kultur fra et teoretisk ståsted. Vi har også tatt ansvaret for utøvende kunst, sa Dag Rune Olsen, og viste til utviklingen av musikkmiljøet ved Greigakademiet.

Rektor sa at UiB nå tar et stort skritt for å styrke et fagmiljø innen utøvende kunst.

– Fakultetet skal også bidra til grensesprengende og nye kunstuttrykk på tvers av lyd og bilde. Slik vil vi bidra til nyskapende kunst av høy og solid kvalitet. Det er med stor glede jeg ønsker det nye fagmiljøet og det nye fakultetet velkommen på post.

Også ordfører Marte Mjøs Persen ga uttrykk for at sammenslåingen vil bety en styrking av de enkelte miljøene.

– Griegakademiet har klart å skape et spennende miljø som tar opp i seg både musikk og psykologi. Khib har vært viktig aktør i Bergen i årtier. At de nå slår seg sammen i ett fakultet, er en styrke for de tre institusjonene, sa Marte Mjøs Persen.

Ifølge ordføreren er sammenslåingen en videreføring av tankegodset som har preget kulturlivet i Bergen.

– Det er mye som er fint med byen vår. Men en fin ting med byen vår er at den ikke er så stor at vi kan la være å snakke sammen og samarbeide. Kulturlivet vårt har ikke de samme grensene som du finner i andre byer. Her kan man være både billedkunstner og designer.