Fadderuken blir samlet som en helhet under et regelverk til høsten. Der ønsker studentene mindre fyll. FOTO: Flickr.com/Travis Wise
Fadderuken blir samlet som en helhet under et regelverk til høsten. Der ønsker studentene mindre fyll. FOTO: Flickr.com/Travis Wise

Ønsker «hooke»-forbud og mindre fyll i fadderuken

Mindre alkohol og å unngå sex mellom fadder og fadderbarn er blant målene når fadderuken starter opp i Bergen i august.

Publisert

Oppfordringen sendes fra fadderstyrene ved Universitet i Bergen (UiB), Norges Handelshøgskole (NHH), Handelshøyskolen BI og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Høyskolen Kristiania (HK), NLA Høgskolen og VID vitenskapelig høgskole er også med i samarbeidsprosjektet.

— Det er litt i kjølvannet av #Metoo-kampanjen at vi kjører et såkalt «hooke»-forbud. Vi oppfordrer fadder og fadderbarn til å vente med sex med hverandre til etter fadderuken, sier fadderkoordinator Sara Ebling ved UiB.

Lignende forbud ble gjennomført ved fadderuken i både Oslo og Trondheim i 2018.

Vil ha bort drikkepress

De siste årene har studentene gjort sitt for å bevege fadderuken vekk fra fyll. Høstens fadderuke får nå noen retningslinjer for å motvirke drikkepress.

Vi ønsker at fadderuken skal være for alle.

Sara Ebling

— Mange har tatt i bruk drikkeleker for å bli kjent med hverandre på gruppene. Derfor jobber vi nå med en bank av ideer til leker man kan ta i bruk for å bli kjent uten alkohol. Vi ønsker at fadderuken skal være for alle, sier Ebling.

Hun viser til forskning som sier at ungdom drikker mindre nå og fokuserer mer på skole.

—De trendene må vi følge. Tirsdag i fadderuken vil vi på UiB lage et eget opplegg der man hele dagen kan være med på ulike aktiviteter uten alkohol. På den måten kan vi gjøre noe får redusere alkoholkonsumet.

Hjelpetelefon og avtaler

Samarbeidet mellom de sju nevnte utdanningsinstitusjonene er nytt ved årets fadderuke. Sammen vil alle fadderne få en obligatorisk fadderopplæring og alle vil få en lik fadderkontrakt som skal signeres.

Sara Ebling er fadderkoordinator ved UiB. Foto: Hilde Kristin Strand
Sara Ebling er fadderkoordinator ved UiB. Foto: Hilde Kristin Strand

— Fadderuken har alltid vært omtalt som en helhet, men ikke blitt gjennomført som det. Nå får vi alle noen felles kjøreregler vi kan bruke, sier Ebling.

Opplæring, kontrakt, mindre drikkepress og unngå seksuell kontakt mellom fadder og fadderbarn er hovedsatsingen til høsten.

— Fadderuken har en påvirkning på skolenes renomme. Nå får vi fire ting som alle satser på, sier hun.

Nytt ved UiB er at de sammen med Sammen også vil lansere et beredsskapsystem i fadderuken.

— Det skal være en døgnbemannet telefon under fadderuken der man kan ta kontakt dersom det oppstår uønskede hendelser. Det er en hektisk uke og det er viktig at vi er i forkant med gode rutiner. Det tror jeg vi har klart å få til, sier fadderkoordinatoren.