Studenter fra Det humanistiske fakultetet under Nygårdslekene. Dette var et alkoholfritt idrettsarrangement - selv om idrettene kanskje var noe utradisjonelle. Foto: Tor Farstad
Studenter fra Det humanistiske fakultetet under Nygårdslekene. Dette var et alkoholfritt idrettsarrangement - selv om idrettene kanskje var noe utradisjonelle. Foto: Tor Farstad

Ja til idrettsdag, nei til galla

Alle har fått litt, men alle fikk ikke det de ønsket da midlene til årets fadderuke ble delt ut.

Publisert

Studentene fra Det medisinske fakultetet som søkte om å få støtte til buss fra Kollevåg til Bergen, fikk nei. Det samme fikk psykologistudentene som søkte om penger til båt og jusstudentene som ba om penger til fadderlunsj.

Det er konklusjonen etter at læringsmiljøutvalget har fordelt penger fra UiBs fadderpott. Potten er på 540 000 kroner, og det ble søkt om over en million som skulle brukes på ulike sosiale tiltak under årets fadderuke.

Nei til premier

— Dyre ting skal i hvert fall kunne nå mange, sier Per Gunnar Hillesøy.

Han er seniorrådgiver ved universitetsdirektørens kontor og sekretær for læringsmiljøutvalget.

Vi har prøvd å fordele noenlunde likt.

Per Gunnar Hillesøy

I fjor var det flere av de fakultetsvise fadderstyrene som søkte om midler til dyre avslutninger. Alle fikk avslag. I år hadde læringsmiljøutvalget bare en søknad om galla på sitt bord – og sa nei.

I sakspapirene går det frem at innkjøp av premier, store summer til mat, det samme til lokaler som ikke er tilknyttet UiB og innkjøp av kostbare gjenstander er kuttet.

— Hva er kostbare gjenstander?

— Tilbehør, såkalt merchandise, og blant annet spill. Vi oppfordrer til å låne fra andre studentorganisajsoner, sier Hillesøy.

Leilighetsbesøk

Noen fakulteter har fått nesten alt de søkte om, andre under halvparten.

— Vi har prøvd å fordele noenlunde likt. Dersom noen ikke har søkt om så mye, og i tillegg har søkt om penger til ting som fyller kriteriene godt, kan de ha fått god uttelling, sier Hillesøy.

Som i fjor har flere av fakultetene gått sammen om å arrangere helhus på Kvarteret. Dette er arrangement som får støtte. Idrettsdager får også støtte, det samme har quiz, grilling og spillkveld fått. Det humanistiske fakultet skal arrangere "apartathon", der studenter blir delt inn i grupper og besøker tre ulike leiligheter. I hver leilighet vil de få smake ulike typer norsk mat. Dette arrangementet støttes med det de søkte om; 8000.

Hulen får

Hulen får 60 000 kroner til å arrangere konserter under fadderuken. Det er også satt av 25 000 kroner til organisasjonsdagen, der ulike studentorganisasjoner viser seg frem.

Det er ikke nødvendigvis alle arrangementer som viser i søknadene om midler. Noen fadderstyrer får også inn sponsorer.

— Egenandeler og billettpriser er heller ikke ulovlig. Men det er selvsagt ikke noe som er ønskelig, sier Hillesøy.

Her kan du se fordelingen av midler.P