<span class="caps">EU</span>-forskningens leder i Bergen: — Norge har nå blitt en nøkkelspiller i det europeiske forskningssamarbeidet, sa Robert-Jan Smits, generaldirektør for forskning og innovasjon i Europakommisjonen, under markeringen på Bryggen, onsdag. Fra venstre: Kari Balke Øiseth fra <span class="caps">KD</span>; statssekretær Bjørn Haugstad i <span class="caps">KD</span>; Robert-Jan Smits; Ron Dekker, leder av <span class="caps">CESSDA</span> i Bergen og Bjørn Henrichsen, leder av <span class="caps">NSD</span>. Foto: Tor H. Monsen.
EU-forskningens leder i Bergen: — Norge har nå blitt en nøkkelspiller i det europeiske forskningssamarbeidet, sa Robert-Jan Smits, generaldirektør for forskning og innovasjon i Europakommisjonen, under markeringen på Bryggen, onsdag. Fra venstre: Kari Balke Øiseth fra KD; statssekretær Bjørn Haugstad i KD; Robert-Jan Smits; Ron Dekker, leder av CESSDA i Bergen og Bjørn Henrichsen, leder av NSD. Foto: Tor H. Monsen.

Etablerer EU-database i Bergen

Publisert

Pan-europeisk forskningsbase etableres i Bergen. – Dette er en milepæl i forskningssamarbeidet vårt med EU, mener kunnskapsministeren. 

NSD (Norsk senter for forskningsdata, tidligere Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste) er velkjent for de fleste forskere i Norge. Nå etableres en tilsvarende datatjeneste for forskere i hele EU-systemet - i Bergen.

Begivenheten ble feiret med generaldirektøren for EU-forskningen, på Bryggen i Bergen. 

Karakterises som gullgruve for forskning

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) blir etablert her i byen. Enkelt fortalt har den samme funksjon som NSD har som base for allverdens samfunnsvitenskapelige data. CESSDA er del av den europeiske forskningsinfrastrukturen ERIC.

— Dette blir en gullgruve for samfunnsforskere når de skal sammenligne utviklingen over tid i de forskjellige europeiske landene, sier Røe Isaksen i en pressemelding.  — Mange i forsknings-Norge har jobbet i lang tid for å få dette til.

Bergen blir en sentral for samfunnsvitere og andre forskere over hele Europa. Målet med databasen er å gjøre det lettere for samfunnsforskere å finne og dele data fra flere land. Dette skal gi mer og bedre forskning. Det blir også lettere å etterprøve publisert forskning med en slik database. 

Deling av data i forskningsverden er ikke bare-bare. En slik base skal gjøre også dette lettere. Kunnskapsdepartementet og statssekretær Bjørn Haugstad håper tilgang til CESSDA vil bli viktig for åpen publisering (Open Access.)

— Dagens tidsskriftmarked er dysfunksjonelt, sa han.

Øker antall medlemsland

— Bergen blir nå knutepunktet for all denne aktiviteten, sier administrerende direktør for NSD, Bjørn Henrichsen. CESSDA sin administrasjon holder til i Parkveien, få hus fra kontorene til norske NSD.

Det er allerede syv arbeidsplasser tilknyttet aktiviteten. Det kan bli flere. Virksomheten dimensjoneres fortløpende. Flere land i Europa skal bli medlem av nettverket. Om relativ kort tid blir det 25 land som skal bidra og dele samfunnsvitenskapelige data, ifølge Henrichsen. 

Hvorfor Bergen?

— Norge og Bergen er sterke på dette feltet, sier han til På Høyden.