UiB har lyktes best blant universitetene i å hanke inn <span class="caps">EU</span>-midler, målt etter antall søknader og innvilgede søknader, meldre Forskningsrådet. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand.
UiB har lyktes best blant universitetene i å hanke inn EU-midler, målt etter antall søknader og innvilgede søknader, meldre Forskningsrådet. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand.

UiB best på tilslag i EU

Publisert

Universitetet i Bergen har best gjennomslag i EU-programmet Horisont 2020.

Tirsdag 8. september legger Norges Forskningsråd fram nye tall for Norges gjennomslag i det nye EU-programmet Horisont 2020 (H2020). 

Universitetene og høgskolene har mottatt rundt 30 prosent av den norske EU-støtten i H2020. Næringslivet skal etter det forhåndsprognosene viser ha gjort det bra i denne omgangen. Dette skriver Khrono.

Selv om Universitetet i Oslo (UiO) deltar i klart flest søknader fra universitets- og høgskolesktoren har de like mange innstilte prosjekter som Universitetet i Bergen (UiB) og NTNU i Trondheim.

Bergen best gjennomslag
Målt i forhold til antall søknader og hvor mange av disse som faktisk har fått penger har UiB lyktes best blant universitetene så langt, skriver Forskningsrådet i en forhåndspresentasjon av tallene.

Bergen har innhentet mest EU-midler i sektoren, sammen med Universitetet i Oslo (UiO).

44 millioner euro er tildelt norske aktører fra universiteter og høgskoler fra H2020, det aller meste til universitetene, rundt 43 millioner euro.

Over halvparten av universitetenes midler er hentet fra programmene for grensesprengende forskning (ERC) og for forskerkarriere og forskermobilitet (MSCA), deretter er det innenfor henholdsvis helse og sikkerhet de har mottatt mest.

En av ti søknad har fått penger
Av Forskningsrådets tall går det fram at åtte prosjekter, rundt ni prosent, eller en av ti søknader, av høgskolenes søknader (både private og offentlige), er innstilte for finansiering. De fleste prosjektene er innenfor programmet Europa i endring. Og halvparten av høgskolene som er søkt er offentlige høgskoler. 

Høgskolene er tildelt litt over 2 mill. euro så langt, hvorav Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har mottatt 1,4 millioner av dette, heter det.

Sterkere med
Universitets- og høgskolesektorens andel av de norske deltakelsene i søknadene har økt fra 33 prosent i FP7 (7 th Framework Programme for Research and Technological Development) til 39 prosent i H2020.

Alle de norske universitetene har deltatt i søknader til Horisont 2020, mens 23 ulike høgskoler har mobilisert. Vel halvparten av disse høgskolene er statlige.

UH-sektoren samarbeider omtrent like ofte med norske institutter som med norske bedrifter, dvs. i rundt 10-11 prosent av sine søknader.

Fremragende område
Aktørene i universitets- og høgskolesketorens representasjon er sterkest i programmene innenfor fremragende forskning.

De har hele 86 prosent av de norske deltakelsene i søknadene til ERC-programmet og 73 prosent i MSCA-programmet. For øvrig er denne sektorens representasjon sterkest i helseprogrammet, programmet for mat, hav og bioøkonomi og i IKT-programmet.

Av de 12 ERC-prosjektene vi har fått resultater for så langt, deltar UiO i fem og UiB i tre.