- Jeg kan naturlig nok ikke si noe om innholdet før uttalelsen er ferdigstilt, men det jeg kan si er at vi vil gå bredt ut. UiB reiste denne saken, men vi ønsker å sende ut en anbefaling som angår alle, sier sekretariatsleder Helene Ingierd. Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene
- Jeg kan naturlig nok ikke si noe om innholdet før uttalelsen er ferdigstilt, men det jeg kan si er at vi vil gå bredt ut. UiB reiste denne saken, men vi ønsker å sende ut en anbefaling som angår alle, sier sekretariatsleder Helene Ingierd. Foto: Trond Isaksen/De nasjonale forskningsetiske komiteene

Lover tydelige råd om etikk og oljeforskning

Publisert

I midten av juni kommer Nents endelige anbefaling om petroleumsforskning er forskningsetisk ansvarlig. Utkastet er topphemmelig, men det loves tydelige råd.

– Vi er veldig opptatt av å være tydelige. Det skal ikke være den minste tvil om betydningen av hva komiteen sier, sier Helene Ingierd, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (Nent) til UA.

Gir kun råd
Hun understreker at Nent er et rådgivende organ, og at det komitéen sender fra seg vil kun være anbefalinger.

–Det handler om hvordan en formulerer seg. Komiteen kommer med råd, men vil være tydelige. Det er svært viktig. Ikke minst i denne saken, som har så stor interesse, sier Ingierd.

Det vil avholdes et ekstra møte i komiteen i begynnelsen av juni, og en uttalelse kan ventes i midten av juni. Komiteen har fått innspill fra samtlige universiteter, Statoil, Forskningsrådet, og Kunnskapsdepartementet – samt flere interessegrupper. Det er et omfattende materiale, og den store offentlige interessen gjør at komitéen har satt opp et ekstra møte til behandling.

UiB reiste denne saken, men vi ønsker å sende ut en anbefaling som angår alle

Sjeldent stor interesse
– Vi har kommet langt. Det foreligger et utkast til uttalelse, som nå skal gjennom en runde med arbeidsgruppen før behandling i komitéen den 2. juni. Den endelige versjonen kommer etter det, sier Ingierd.

Nettopp sakens store offentlige interesse gjør den spesiell for komitéen.

– Den reiser spørsmål som angår de aller fleste. Det er sjelden saker vi har til behandling får så stor oppmerksomhet, eller at vi har så stort påtrykk fra media, sier sekretariatslederen.

Det var Universitetet i Bergen som i januar bad Nent om å vurdere om petroleumsforskning er forskningsetisk forsvarlig. Utgangspunktet var akademiaavtalene som Statoil har inngått med mange av universitetene, og som har vært mye debattert det siste året.

LES MER: - Lettvint oljekritikk

Hun sier komiteen fort så at det ville bli en stor sak, og at de på det første møtet i vinter bestemte seg for å gå en bred runde for å hente innspill.

Løftet på nasjonalt nivå
– At saken er blitt så omfattende skyldes også at Nent ønsket å løfte den opp på et nasjonalt nivå, sier hun.

Ingierd sier det har vært viktig å få alle aktørene i tale, og at de har fått nettopp den brede responsen og engasjementet de ønsket seg.

– Jeg kan naturlig nok ikke si noe om innholdet før uttalelsen er ferdigstilt, men det jeg kan si er at vi vil gå bredt ut. UiB reiste denne saken, men vi ønsker å sende ut en anbefaling som angår alle. Det sier seg egentlig selv, vi har jo bedt om uttalelser fra alle universiteter og andre involverte aktører.

Hun sier at rådene rettes mot alle i UH-sektoren som har akademiaavtaler med Statoil, eller andre tilsvarende koblinger til industri.

– Saken reiser spørsmål knyttet til forskningsinstitusjonenes uavhengighet, og forskningens samfunnsansvar.

Spørsmålene tydelige nok
Ved NTNU er det reist innvendinger mot det svaret universitetet sendte fra seg. Enkelte har beskrevet det som et forsvarsskrift for at man faktisk må drive med petroleumsforskning, og at man overhode ikke har gått i dybden på forskningsetiske refleksjoner.

LES OGSÅ: Burde boret dypere

På spørsmål om Nent har stilt sine spørsmål slik at svarene bare har blitt fortellinger om hva universitetene gjør, heller enn etiske refleksjoner over hva de gjør, svarer Helene Ingierd:

– Jeg mener vi var tydelige i spørsmålsstillingene våre. Samtidig ville vi stille dem på en måte som åpnet for at universitetene selv skulle reflektere over hva de legger i forskningsetikk. Det er interessant i seg selv å få vite hvordan institusjonene vurderer dette.

NTNU fornyet akademiaavtalen med Statoil før jul. Den forrige fireårs-avtalen var verdt 80 millioner kroner, og fagområdet som støttes er særlig leting og utvinning av olje og gass. Et annet eksempel er rammeavtalen med oljeselskapet Total som har løpt siden 2001 og er på rundt to millioner kroner årlig.