Utsnitt fra vindusutstillingen Gløtt inn i Spesialsamlingene. Fotograf Morten Heiselberg.
Utsnitt fra vindusutstillingen Gløtt inn i Spesialsamlingene. Fotograf Morten Heiselberg.

Et gløtt inn til det eldste materialet

UiBs spesialsamlinger har en lang historie. I Nygårdsgaten fem kan du få et gløtt inn i dem.

Publisert Sist oppdatert

Kanskje du har gått forbi vinduene i Nygårdsgaten 5 og sett vindusutstillingen Gløtt inn i Spesialsamlingene? De fire vinduene har gjennom året representert de fire enhetene ved Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen, hvor også vår egen bokdoktor har fått et hjørne. Å presentere et helhetlig blikk av bredden i samlingene på et begrenset antall kvadratmeter er en utfordring. Med denne erkjennelsen ble valget av tittel naturlig, for vinduet gir kun et gløtt inn i Spesialsamlingene til UiB: Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt Arkiv og Språksamlingane.

Bergens Museums bibliotek i bygningen som nå huser Naturhistorisk Museum. fotografert ca. 1900. Fotograf ukjent. Billedsamlingen.
Bergens Museums bibliotek i bygningen som nå huser Naturhistorisk Museum. fotografert ca. 1900. Fotograf ukjent. Billedsamlingen.

Skulle bygges opp samlinger

Vår historie startet i 1825 ved etableringen av Bergens Museum og dets bibliotek. Helt fra starten eksisterte det en bevissthet rundt samlingene som skulle bygges opp, nemlig «Bøger, Manuskripter og Karter, som kunne være nyttige til Opnaaelse af Foreningens Øiemed». Senere år ble det formulert at museet i tillegg ønsket å samle inn eller kjøpe «Kobberstykker og Steentryk», gamle pergamentskjøter, diplomer og brev. I 1948 ble Universitetsbiblioteket opprettet. Etterhvert som samlingen og publikumsmassen økte, ble det for trange kår i sidefløyen på den gamle museumsbygningen, og Universitetsbiblioteket flyttet over til Haakon Sheteligs plass 7 i 1961, i dag Bibliotek for Humaniora. Senere ble det eldste, unike og mest verdifulle materialet overført til en nyopprettet spesialsamling.

Kollasj med dokumenter fra Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket.
Kollasj med dokumenter fra Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket.

Viktig kulturhistorisk materiale

Hva er så en spesialsamling?

Dette er en klassisk forhistorie til spesialsamlinger ved tradisjonsrike universitets- og forskingsbibliotek internasjonalt. Samlingene er gjerne inneholdende et helt spekter av ulike dokumenttyper og gjenstander, og står i et krysningspunkt mellom bibliotek, arkiv, museum og forskning. Dette i tillegg til at enkelte samlinger kan være sentrert rundt en historisk person eller et tema. Felles er at spesialsamlingene består av viktig kulturhistorisk materiale, oftest unikt, og av stor økonomisk verdi. Som igjen innebærer en annen fellesnevner; et spesielt fokus på sikkerhet, bevaring og konservering.

Spesialsamlingene har ofte en lik forhistorie, felles problemstillinger med hensyn til materialtyper, felles utfordringer ved katalogisering når man overskrider de tradisjonelle formatene i et bibliotek, og felles behov for tilgjengeliggjøring på nett, med mer. Dette til tross er det få fellesarenaer hvor temaene kan diskuteres. Konferansen «Spesialsamlinger i bibliotekene» har som mål å bli en felles møteplass og være et faglig nettverk for erfaringsutveksling på tvers av de relevante institusjonene både i landet og internasjonalt.