Det er valgkamp i landet. Erna Solberg turnerer Bergen. Hun holdt også hovedtalen under immatrikuleringen i Nygårdsparken i forrige uke.
Det er valgkamp i landet. Erna Solberg turnerer Bergen. Hun holdt også hovedtalen under immatrikuleringen i Nygårdsparken i forrige uke.

Erna Solberg la ned grunnsteinen for MCB

Publisert

Det er valgkamptider. Statsminister Erna Solberg er på nok et bergensbesøk – denne gangen for å legge ned grunnsteinen for Media City Bergen (MCB).

<<Alle>> var til stede under markeringen i Lars Hilles gate for grunnsteinsnedleggelsen for MCB. Sjefsredaktørene i de fire mediebedriftene som flytter inn om to år, ordfører, byrådsleder og fylkesordfører, og statsminister Erna Solberg. 

Hun røper ingenting om høstens statsbudsjett, heller ikke om fase 2 av museumsprosjektet.

– Vi starter siste del av budsjettbehandlingen neste uke. Men vi lover solid satsing på forskning, på universitetene og høyskolene, sier hun til På Høyden.

Media City Bergen

Lars Hilles gate 30

Entra Eiendom skal eie og drifte bygget.

UiB kommer til å bli leietaker, sammen med TV2, NRK, BT, BA og Vizrt.

Bygget skal være innflyttingsklart i 2017 med 45 000 kvadratmeter

Visjonen bak Media City Bergen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.

– Universitetene blir anklaget for å være for langt borte fra arbeidslivet. Det som er spennende med universitetets rolle i MCB, er at den er tett på det som blir framtidens jobber.  

Konkurransedyktige, men stive leiepriser
I dag er MCB ikke mer enn et betongskjelett etter det gamle hovedkontoret til DNB. Men allerede i 2017 blir Lars Hilles gate 30 Nordens første medieklynge og en pioneer blant UiBs planlagte næringsklynger.  

Etter det På Høyden forstår, innebærer avtalen UiB har inngått med Entra eiendom en leiepris på noe over 2000 kroner per kvadratmeter i året. Entra mener leieprisene er konkurransesensitive opplysninger, og ønsker ikke at UiB gir innsyn i kontraktene. Leieprisen UiB betaler, skal være konkurransedyktig i forhold til markedet for næringseiendom i Bergen. UiB skal leie arealer for sin nye medieutdanning. En leiekontrakt nummer to er på det nærmeste klar. DigUiB - universitetets digitale satsing - skal også inn i Lars Hilles gate. UiB leier 1200 kvadratmeter til Infomedia, og ca. 700 til DigUiB. Kontrakten er på fem år år, med mulighet for forlengelse. 

 

Rektor Dag Rune Olsen begraver studieplanen for dagens medieutdanning på UiB. Om to år starter det som mange forventer blir landets mest attrative journalistutdanning.   

Hva med museet?
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen kommer ikke til åpningen av den nye aulaen 2. september. Det gjør heller ikke næringsminister Monica Meland. Begge regjeringsmedlemmene har takket nei til UiBs invitasjon. I stedet kommer statssekretær Bjørn Haugstad på Rød Isaksens vegne for å klippe snoren som offisielt åpner UiBs nye storstue og åpningen av den første delen av renoveringsprosjektet for Bergen Museum.  Er det på grunn av valgkampen eller et signal om at det heller ikke i høsten budsjett er satt av midler til fase 2 av museumsprosjektet?

Moderne og arealeffektivt
UiB, som en av initiativtakerne til prosjektet i Lars Hilles gate, har vært tidlig inne i forhandlingene med Entra, i et bygg som det skal være attraktivt å leie seg inn i. Universitetet er en sikker betaler og en langsiktig leietaker. UiB skal leie kontorarealer, noe lab/studio og undervisningsrom for den nye medieutdanningen.

Arealene i Lars Hilles gate er ikke billige, men arealeffektive – i alle fall for mediebedriftene som flytter inn i 2017. Både TV2 på Nøstet og NRK på Minde har i dag lite hensiktsmessige lokaler.

Ingen av leietakerne i MCB vil ut med detaljene i leiekontraktene med Entra, ifølge Eiendomsmagasinet. TV2, BT og BA opplyser alle av de sparer betydelige summer gjennom mer arealeffektiv bruk og mulighetene til å leie akkurat det de trenger.

BT klarer seg med halvparten av arealet de i dag disponerer i Krinkelkroken. I Media City får de plass til virksomheten på ett plan. BA reduserer kostnadene knyttet til arbeidsplasser med mellom 35 og 40 prosent. TV2 skal leie hele femte, og halve sjette etasje. De klarer seg med 33 prosent mindre areal enn på Nøstet.

Godt leiemarked i Bergen sentrum
Etterspørselen etter nybygg eller rehabiliterte bygg er god i sentrum, vurderer Kyte Næringsmegling. Særlig gjelder det for større, sammenhengende lokaler. En full rehabilitering innebærer å oppfylle de siste, byggetekniske forskrifter. Det betyr også at det er nesten like dyrt som å bygge nytt.

For moderne arealer i sentrum, må bedrifter regne med en kvadratmeterpris per år mellom 2300 og 2800 kroner.

BT flytter ut av Nordea Liv-eide Krinkelkroken. 1575 kvm ble leid ut for 2500 kroner kvadraten i året. Eksempler rett utenfor sentrum, er nybygg på Damsgård og Solheimsviken næringspark - til henholdsvis 2040 og 1750 kroner kvm i året.

Droneprosjekt på gang
Media City Bergen (MCB) realiserer UiBs første næringsklynge, og samler TV2, NRK, BT, BA, grafikkselskapet Vizrt og medieutdanningen som Nordens første medieklynge.  Tanken er at samlingen skal utløse mer nyskaping og innovasjon som kan svare på utfordringene mediebransjen står overfor.

For UiBs del, vil dagens medieutdanningen totalt omskapes i MCB. Utdanningen blir mer hands on, også forskningen vil nyte godt av nærheten til TV2, NRK og de andre. Allerede nå har Institutt for informasjons- og medievitenskap fått støtte fra Norges forskningsråd til et fireårig prosjekt som skal undersøke muligheten og utfordringene ved å ta i bruk droner og wearables i journalistikken. Prosjektet skal ledes av professor Astrid Gynnild.  Store deler av forskningsaktivitetene skal foregå i medieklyngen. 

Instituttet er også blitt tildelt 14 millioner kroner til et prosjekt som skal undersøke publikums bruk av sosiale medier som kanal for nyheter. Prosjektet ledes av professor Hallvard Moe.  

Klyngesatsingen har tidligere fått 30 millioner kroner som et Norwegian Center of Expertise 

Dyrere studieplasser
Fakultet for samfunnsvitenskap (SV) og Institutt for informasjons- og medievitenskap er avhengige av å få en høyere finansieringskategori for de tre nye bachelorutdanningene og masterstudiet fra 2017. UiB jobber mot Kunnskapsdepartementet med å synliggjøre viktigheten av dette. Så langt, er det intet nytt, ifølge Knut Helland, dekan ved SV