Kjell Erik Lommerud er professor i økonomi. Han er nyutpekt medlem at Solberg-regjeringens ekspertutvalg som skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler. Han erstatter Steinar Vagstad, også han professor i økonomi. Foto: Magnus Vabø og Dag Hellesund
Kjell Erik Lommerud er professor i økonomi. Han er nyutpekt medlem at Solberg-regjeringens ekspertutvalg som skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler. Han erstatter Steinar Vagstad, også han professor i økonomi. Foto: Magnus Vabø og Dag Hellesund

Ut med Vagstad, inn med Lommerud

Noe av det første Torbjørn Røe Isaksen gjorde som kunnskapsminister, var å legge ned finansieringsutvalget ledet av Fanny Duckert. Nå har den nye regjeringen oppnevnt sitt eget utvalg.

Slik begrunnet statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet nedleggelsen av Duckert-utvalet:

Solberg-regjeringens finansieringsutvalg:

Leder:
Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå.

Medlemmer:

  • Kjell Erik Lommerud, professor ved Universitetet i Bergen
  • Astrid Oline Ervik, forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Norges handelshøgskole
  • Hanne Foss Hansen, professor ved Universitetet i København
  • Arild Hervik, professor ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
  • Ole Ringdal, direktør International research institute of Stavanger (IRIS)
  • Kerstin Sahlin, professor ved Universitetet i Uppsala
  • Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet
  • Bjørn Stensaker, professor ved Universitetet i Oslo

– Mandatet er for bredt og for uklart. For det andre mener vi at finansieringen av høyere utdanning må bli sett i sammenheng med resten av arbeidet vi gjør innen utdanning, sa Haugstad.

Ett møte og ut
Duckert-utvalget hadde tolv medlemmer fra et bredt utvalg av institusjoner, organisasjoner og fagbakgrunner. De har blitt en erstattet av en mindre gruppe eksperter, alle fra universiteter, høyskoler og institutter.

Professor i sosialøkonomi og hovudtillitsvald i Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad, satt i Duckert-utvalet, som bare rakk å ha ett møte før de ble oppløst.

Ifølge Forskerforum.no ønsker Thorbjørn Røe Isaksen at ekspertgruppen skal se på hvordan endringer i finansieringen kan bidra til å styrke kvaliteten på forskning og utdanning.

Det nye finansieringsutvalget skal ledes av Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå. Professor Kjell Erik Lommerud er utpekt som Bergens-delegat.  

Skal komme med forslag til forbedringer
Ekspertgruppens mandat er å «gjennomgå modellen for finansiering av universiteter og høyskoler, og fremme forslag til hvordan denne kan forbedres».

Mandatet gir gruppen også mulighet til å konkludere med en større differensiering av finansieringen enn i dag. Ifølge mandatet er finansieringsystemet for universiteter og høyskoler i hovedsak likt, med de samme insentivene og indikatorene. 

Forskerforbundet: Mindre detaljstyring
I en pressemelding sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad at finansieringen av universiteter og høyskoler må bli enklere og mindre detaljstyrt.

- Forskerne bruker for mye tid på å søke om midler og det spiser av forskningstiden. Økt langsiktighet i forskningsprogrammene og økte grunnbevilgninger til institusjonene vil redusere papirarbeidet og gi en mer effektiv forskningsinnsats, samtidig som det styrker institusjonenes selvstyre, sier Aaslestad.

Han mener at tiden er moden for å se på hvordan studieplasser finansieres.

Forskerforbundet mener også finanseringen av studieplasser må fornyes. Dagens system er ment å belønne de høyskolene og universitetene

- Vi har for mange studenter i forhold til vitenskapelige ansatte. Det gir dårligere oppfølging av studentene og høyt frafall. Det trengs et nytt system som setter kvalitet først, sier Aaslestad.  

Ekspertgruppen skal etter planen levere sin rapport ved utgangen av 2014.