Det europeiske forskningsrådet (<span class="caps">ERC</span>) er villig til å risikere millioner på noe som kanskje ikke vil munne ut i store oppdagelser. Den uttalte ambisjonen hos <span class="caps">ERC</span> er å  å produsere framtidige Nobelpris-vinnere. Marine Curie fikk prisen i kjemi i 1911. Foto: Wikimedia Commons.
Det europeiske forskningsrådet (ERC) er villig til å risikere millioner på noe som kanskje ikke vil munne ut i store oppdagelser. Den uttalte ambisjonen hos ERC er å å produsere framtidige Nobelpris-vinnere. Marine Curie fikk prisen i kjemi i 1911. Foto: Wikimedia Commons.

De beste rådene for å vinne toppstipend

Publisert

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ønsker seg søknader med «High risk, high gain». Hva innebærer det?

Beacontech er et konsulentselskap som spesialiserer seg på å bistå forskere inn mot det europeiske forskinngsrådet (ERC). Det israelske selskapet mener å ha så inngående kunnskap om ERC-systemet, at rådene kan skille en vinner fra en taper.

ERC Advanced Grant

Høythengende forskningsstipend som tildeles erfarne forskere. Alle nasjonaliteter kan søke, men forskningen må utføres på en EU/EØS-institusjon.

Budsjett: opp til 2,5 millioner euro
Varighet: 5 år
Neste søknadsfrist: 31.august 2017

Konsulentene avholdt nylig et fulltegnet kurs i Bergen.

«High risk, high gain»

ERCs tilbakemeldinger

Her er typiske eksempler på evalueringer av (avslåtte) søknader fra UiB gjennom årene:

«..the proposal failed to demonstrate clear enough its
focus and how the different perspectives and strands of approaches will be integrated»

«Although the panel recognised the high scientific value and relevance of the project, it viewed this as only an incremental development in the field.»

«The panel thought that the entanglement of the various parts of the study leads to an over-complex research design and is likely to undermine the coherence of the project.»

«The PI's (prosjektleder) track record in the area is excellent but not outstanding yet.»

(Kilde: UiB, Forskningsadministrativ avdeling)

Dette er tidens mantra i jakten på eksellent forskning. To ganger vinner av ERC Advanced Grant, Kenneth Hugdahl, sammenligner det med jakten på det beste eplet: Ikke foreslå overfor ERC å plukke den lavthengende frukten som alle andre kan nå. Ta sjansen på å klatre til toppen av treet, men vær forberedt på å falle ned.

Eller for å begynne i feil ende: Den sikreste måten å ikke vinne i ERC, er å lansere en lite ambisiøs hypotese. Her er rådene fra Beacontech.

Aller først: Har du en glimrende idé?  

Det foreslåtte prosjektet må ha potensial til å være banebrytende/paradigmeskiftende, men samtidig rimelig gjennomførbart, for å oppnå karakteren «outstanding». 

Jo mer dristig hypotese, jo mer kontroversiell vil den bli oppfattet av fagfellepanelet i ERC. Dette kan splitte fagfellene, på samme måte som ved et paradigmeskifte. På den måten kan man risikere å ikke bli vurdert som «outstanding» av mer enn halvparten av panelet, som vanligvis kreves.

Det er en vanskelig balansegang mellom dristig og dumdristig. Hvor gjennomførbart panelet oppfatter hypotesen, vil ofte avhenge av neste spørsmål.

Er du allerede en fremragende forsker?

Er du anerkjent internasjonalt, som en toppforsker innen ditt felt, og kan du sammenligne dine resultater med tidligere vinnere av Advanced Grants?

Ifølge BeaconTech liker ERC lange, progressive forskningsløp. ERC-panelene for Advanced Grants ser gjerne på dine ti siste år. Har du byttet fagfelt i løpet av karrieren, kan det virke mot deg.

Er forskningen banebrytende?

ERC Advanced Grant er innrettet mot grunnforskning. En potensiell ERC-vinner bør også spørre seg om søknaden inneholder forskningsspørsmål som er en naturlig fortsettelse av  din tidligere forskning. ERC vil ha prosjekter som, om de lykkes, er banebrytende. Det innebærer at prosjektet bør være «open-ended». ERC-Advanced Grants skal etter prosjektets slutt være åpen for ny forskning, som kan gå i nye retninger, gjerne på andre fagfelt.  

Har du erfaring med å lede forskning-team?

BeaconTech definerer erfaring med forskningsledelse og doktorgradsveiledning som «kritisk» for en vellykket søknad. 

Bruker du riktig språk?

Man må tenke gjennom språkvalg i søknaden. «High risk, high gain-mantraet må komme klart frem gjennom hele søknaden. I stedet for «vi vil bygge videre på tidligere forskning» bør det formuleres mer i retning av «vi skal drive nybrottsarbeid». 

Til slutt: Er dette det rette tidspunktet å søke? 

Etter at eplet har falt i hodet på deg, kan det være en god plan å la ideen modne noen måneder. Ha klar en skisse, og vent på det rette tidspunktet.

Hvor internasjonal fremragende du blir vurdert, kan også være et spørsmål om tidspunkt. Har du nettopp publisert på øverste hylle, eller har du en artikkel «pending»? Har du allerede fått viktige tildelinger? Er du invitert til å levere «key note» på en internasjonal konferanse?

Er det lenge siden du publiserte i et topp tidsskrift, er sjansene mindre. ERC legger gjerne mest vekt på ferske resultater oppnådd de siste to årene. 

Ser du for deg et hopp i karrieren først to år fram i tid, bør du vente.

Den Store Ideen

De fremste kandidatene for et Advanced Grant kan allerede de fleste triksene. Det er neste bølge av litt mindre erfarne forskere som er hovedmålgruppen for gode råd om et høythengende stipend. Kenneth Hugdahls utgangspunkt er: Ikke fokuser på metode, men den Store Ideen!

Ikke fokuser på den glimrende metoden du tenker anvende (med mindre metoden er Den Store Ideen), eller på teamet eller nettverket du tenker alliere deg med. Selg heller ikke inn prosjektets størrelse som et mål i seg selv (selv om pengene er der, om forskningsspørsmålet er spennende nok). Still ikke for mange forskningsspørsmål, men fokuser på ett, stort. 

LES MER: En hjerneteori om alt. Hvordan den store ideen falt ned i hodet på Kenneth Hugdahl.

 

What it takes to win an ERC grant from European Research Council on Vimeo.

Professor Valeria Nicolosi ved Trinity College i Dublin fikk først Starting Grant, senere Consolidator Grant. Hun leder tverrfaglig forskning innenfor nanoteknologi. I denne videoen deler hun sine erfaringer med ERC-søknader. 

Norge henger etter i Europa

Den politiske bestillingen fra Kunnskapsdepartementet er at norske breddeuniversiteter må bli flinkere til å tiltrekke seg eksterne inntekter for forskning, ikke minst bør de lykkes bedre på internasjonale arenaer. 

Tallene viser at UiO i så måte har hatt et stort forsprang på UiB og NTNU: Oslo har sendt avgårde 103 ERC-søknader, Bergen 40 og NTNU 30. Tilsagnprosenten er på omkring 10 prosent for UiO og UiB, for NTNU er den noe dårligere, ifølge tall fra Forskningsadministrativ avdeling. 

Ved UiB har Mat.-nat-fakultetet jobbet fram flere søknader (10) enn alle de andre fakultetene tilsammen (8).

I siste runde mottok ERC 2400 søknader om Advanced Grant.
Dette vil skape estimert 2000 stilinger som postdoc, phd og støttepersonell rundt om i Europa, ifølge ERC.