Professor Jeroen Van der Sluijs satser på en ny søknad til ErC Advanced Grant. Her fra siste <span class="caps">SFF</span>-runde i Oslo. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Professor Jeroen Van der Sluijs satser på en ny søknad til ErC Advanced Grant. Her fra siste SFF-runde i Oslo. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Mener det er systemiske svakheter i vurdering av tverrfaglighet

Publisert

Når hver fagfelle bare har kompetanse innenfor ett av flere fagfelt, er det vanskelig å få toppskår for en tverrfaglig søknad. Det mener professor Jeroen Van der Sluijs.

UiB-professor Jeroen Van der Sluijs kom til finalen med sin søknad om å bli Senter for fremragende forskning (SFF). Han søkte også det høythengende ERC Advanced Grant for tre år siden. Ingen av søknadene førte helt fram til målet.

Fagfeller kan ikke vurdere hele prosjektet

Én av lærdommene er at det er svært vanskelig å nå fram når prosjektet involverer flere disipliner - såkalt tverrfaglig forskning. Van der Sluijs jobber på Senter for vitenskapsteori (SVT). Hans forskning har utgangspunkt fra et humanistisk/samfunnsvitenskapelig perspektiv på blant annet klima, og kan involvere fem ulike fagfelt.

Han får gode og mindre gode vurderinger om hverandre i samme søknad. Generelt er erfaringen med tverrfaglig fagfellevurdering negativ. 

— Ofte opplever vi at tverrfaglige prosjekter på internasjonale arenaer blir sendt til mono-disiplinære eller multi-disiplinære fagfeller, i stedet for til fagfeller som selv har hatt suksess med tverrfaglige prosjekter, sier han til På Høyden.

Vil ikke gi toppkarakter på noe de ikke kan

Søknader bedømmet av mono-disiplinære fagfeller får gjennomgående dårligere skår. Van der Sluijs tror at årsaken er faglig usikkerhet, når hver av fagfellene bare har spisskompetanse på ett av prosjektets faglige perspektiver. Det er vanskelig å stå for en «outstanding»-karakter på et felt man selv ikke er fremragende, mener UiB-forskeren.

— I prosjekter på SVT kombinerer vi gjerne fem ulike fagfelt. Vi ser en tendens til at ingen av de mono-disiplinære våger gi slike prosjekter toppkarakter.

Tverrfaglige prosjekters konkurransesituasjon svekkes mot mono-disiplinære og «mindre radikale» tverrfaglige prosjekter, mener han. 

ERC ønsker tverrfaglighet

ERC gav ham blandede tilbakemeldinger i 2014, og hans prosjekt nådde ikke opp. En fagfelle berømmet «high risk, high gain»-aspektet, en annen så ingen risiko i det hele tatt.

Denne gangen vil han velge et annet panel han håper er bedre rigget for vurdering av tverrfaglighet.

Det europeiske forskningsrådet oppmuntrer selv til å forske på tvers. Også det grunnforskningsorienterte Advanced Grant oppfordrer til å invitere inn flere disipliner, men det er ikke et must. 

«High risk, high gain» også for humaniora

ERCs mantra om at prosjektene bør være banebrytende (high risk, high gain) forbindes av mange forskere med typiske naturvitenskapelige problemstillinger. En dristig hypotese som kan rive ned allmenn akseptert kunnskap, verifiseres eller falsifiseres. 

— «High risk, high gain» er absolutt det mest krevende aspektet ved å skrive en ERC-søknad. Å håndtere dette riktig, er nøkkelen til suksess, medgir Van der Sluijs. 

— Men jeg tror ikke dette er en større utfordring for humaniora, enn for andre disipliner.

Hvilket betyr at man må overbevise fagfellene om at dette ikke er «mer av det samme» som man har gjort de siste ti årene, men et skritt i en helt ny retning med potensial for høy gevinst. 

High risk, high gain-perspektivet må komme klart frem allerede i førte del av første side i søknaden, tenker professoren. Da hjelper med å presentere ferske, ennå upubliserte resultater som viser gjennomførbarhet og høy gevinst, mener han.

Han understreker at han også har gode erfaringer: Et europeisk program for forskning på samfunnsmessige utfordringer som følge av klimaendringer, gav nylig “Co-development of place-based climate services for action” 14 av 15 mulige poeng. Fagfellene berømmet hvordan prosjektet klarte å integrere humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap i prosjektbeskrivelsen.