UiB vil se flere <span class="caps">ERC</span> Starting Grants på campus. UiB har seks Advanced Grants, tre Starting Grants. To av tre Starting Grants har forlatt UiB.
UiB vil se flere ERC Starting Grants på campus. UiB har seks Advanced Grants, tre Starting Grants. To av tre Starting Grants har forlatt UiB.

ETH-stjerne flytter til Bergen - tar med seg ERC Starting Grant

Publisert

Etter SFI-fiaskoen, vil suksess på ett eller flere ERC Starting Grants være en kjærkommen førjulsgave. Ryktene sier at tre UiB-ere har vært på intervju i Brussel for den avgjørende runden. På Høyden har fått bekreftet den første vinneren.

Alt er hysj-hysj fra UiBs side, da avgjørelsene for de andre fagområdene life sciences og social sciences/humanities er rett rundt hjørnet. På Høyden erfarer at UiB kommer til å annonsere vinner(ne) i et eget opplegg i neste uke. En humaniora-forsker med UiB-tilknytning, skal være i tétsjiktet. Det er ventet avklaring til uken.

Øverst: En meget opptatt Dr Nele Meckler bekrefter flytting til Bergen i en kort epost til På Høyden.
Nederst: -- Etter et ERC-grant, vet også rektor hvem man er, ler Kenneth Hugdahl.
Øverst: En meget opptatt Dr Nele Meckler bekrefter flytting til Bergen i en kort epost til På Høyden. Nederst: -- Etter et ERC-grant, vet også rektor hvem man er, ler Kenneth Hugdahl.

Tre UiB-ere kom gjennom første runde, og har vært i Brussel for intervju foran ekspertkomiteer. De tre forskerne har i ukene før Brussel, ligget i intervjutrening i Bergen, hvor de har blitt grillet av mock panels, bestående av egne og utenlandske eksperter som vet hva ERC liker å spørre om.

Fra ETH til UiB
Dr. Nele Meckler begynner på Institutt for geovitenskap 1. mars. Hun arbeider i dag som forsker ved ETH Zurich – ett av verdens fremste universitet på teknologi. Det er rangert som nummer 4 i Europa og nummer 13 i verden på siste THES World University Rankings.

Øverst: En meget opptatt Dr Nele Meckler bekrefter flytting til Bergen i en kort epost til På Høyden.
Nederst: -- Etter et ERC-grant, vet også rektor hvem man er, ler Kenneth Hugdahl.
Øverst: En meget opptatt Dr Nele Meckler bekrefter flytting til Bergen i en kort epost til På Høyden. Nederst: -- Etter et ERC-grant, vet også rektor hvem man er, ler Kenneth Hugdahl.

Hun har også sin phd fra ETH. Hun har vært gjesteforsker ved Caltech i USA – rangert som nummer 1 i verden.

Hun har dessuten vært gjesteforsker ved UiO, men har ingen tidligere tilknytning til UiB.

Ektemann med på lasset
– Dette er kjempegledelig, sier instituttleder Gunn Mangerud.

Fagmiljøet har jobbet en stund med å rekruttere henne. Instituttet ba de enkelte faggruppene om å komme opp med navn på internasjonale hot shots UiB burde forsøke å rekruttere. ETH har også klimaforskning i internasjonal klasse, og er et miljø UiB har hatt mye kontakt med.

Nele Meckler bringer med en seg en ny metodikk først utviklet på Caltech som kommer til å bringe klimaforskningen på UiB videre. Nele er både en fremragende forsker og har gode samarbeidsevner, det er slike talenter vi ønsker oss! Hun kommer til å bli en sentral spiller både ved instituttet og på Bjerknessenteret, ifølge Mangerud.

Meckler begynner ved UiB i mars. Inntil instituttet får på plass nytt utstyr for Mecklers forskning, kommer hennes PhD-kandidat til å være til og fra Bergen og Sveits. 

Mecklers ektemann skal fra før fått jobb på et annet institutt ved UiB, etter det På Høyden erfarer. 

– Snudde alt på hodet
Professor Kenneth Hugdahl vant ERC Advanced Grant i 2009.

– For meg personlig betydde det nesten alt. Det snudde ting på hodet, i en positiv forstand. ERC Advanced Grant er først og fremst en ganske stor bevilging. For det første gir det ressurser til å drive forskning som man vanskelig kan oppnå via andre kilder. For det andre er ERC en døråpner. Man blir et kjent navn, det blir enklere å rekruttere, særlig yngre og sultne toppforskere.

ERC Starting Grants, på sin side, er ment å støtte yngre, fremragende forskere med stort vitenskapelig potensial. De skal typisk ha mellom to og syv års erfaring etter endt phd. Prosjektstøtten er på opp til 1,5 millioner euro, og med en varighet på maks fem år.

Eneste kriterium: vitenskapelig eksellense.

Etter det På Høyden erfarer, er UiB også inne i sluttspurten om tre Consolidator Grants – et stipend på opp til 2 millioner euro over fem år som skal hjelpe yngre forskere i overgangen til en karriere som selvstendige forskningsledere.

Skuffende SFI-runde
Etter den svært skuffende uttellingen i denne SFI-runden (UiB fikk ingen sentre), ville det varmet betraktelig med én eller flere ERC-stipend.

UiB-forskere har vunnet Starting grants tre ganger. To av dem valgte å reise videre til andre institusjoner underveis i prosjektperioden, mens Saket Saurabh reiste fra India til UiB med 13 millioner kroner. Han hadde tidligere hatt opphold her som postdoc ved Institutt for informatikk.

Onkel Skrues forskningsbinge
Horisont 2020 – fra nå og syv år fram,  ufattelige 80 milliarder euro, men mange og skarpe konkurrenter fra mange land. Det er en høy terskel og veldig mye arbeid for i det hele tatt å sende avgårde en søknad. Institusjonene bygger opp stadig mer kompetanse innomhus får å lære seg søknadstriksene.

Den norske uttellingen totalt sett, har vært sørgelig – vi sender mer penger til kontinentet og rammeprogrammene enn vi får tilbake gjennom vellykkede søknader. Det er heller ikke slik at de store landene tar de relativt største kakestykkene. Det er land som Danmark som gjør best, sammen med Sveits og Nederland.  

Det er snakk om mye penger. Dagen retur er på 1,67 prosent. Målet er 2 prosent. 0,33 prosents økning kan høre lite ut, men i følge UiB tilsvarer det en 60 prosents økning i nivået på deltakelsen, målt i forhold til 7. rammeprogram.

Hardt trøkk på søknadsskriving
Det er brukt noen millioner kroner internt på UiB til oppbygging av søknadsstøtte for fagmiljøene. Det er stort trykk på arbeidet. Nasjonale politiske føringer sier at institusjonene - særlig de forskningstunge universitetene – må oppnå større suksessrate enn i dag. Det er på eksternfinansierte prosjekter veksten vil komme, ikke over statsbudsjettene.

UiB sentralt bevilget nesten to millioner kroner til støtte på tampen av 2013, og etablerte en egen <<Task Force>> for å kaldstarte arbeidet. UiB har også fått en rammebevilgning på 2,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd til prosjektetableringsstøtte. Det er forventet at institusjonen spytter i tilsvarende sum.

Her kan det søkes om støtte til frikjøp av ansatte til å bruke på søknadsskriving.

ERC = profilering
Framtidige Nobelprisvinnere fra Europa har gjerne tidligere fått et ERC Starting eller Advanced Grant. Moser og Moser har (selvfølgelig) hatt et ERC Advanced Grant.

Oppfordringen fra UiB-ledelsen er klar: Vi trenger flere søknader.

Suksess på ERC og andre programmer i rammeprogrammer, vil være med å forme den faglige profilen, og være et kjennetegn på hva UiB er gode på.

UiB har sendt avgårde 114 søknader – hvorav UiB leder 51 av dem. Drøyt 100 av dem er med avsender MOF eller MN. Klinikk 2 på medisinsk er alene med på hele 23 søknader, Institutt for biomedisin er deltaker i 18, Institutt for biologi (14), Institutt for geofysikk (8), og Institutt for fysikk og teknologi (8).

Søknadsaktiviteten er størst innenfor programmet <<Societal Challenges>> og <<Personalising Health and Care>>.

UiB er i tillegg med på ti søknader innenfor Marie Curie-programmet.