Mange søker, men bare 12-14 prosent av søknadene til <span class="caps">EU</span>s rammeprogram Horisont2020 får tilslag.
Mange søker, men bare 12-14 prosent av søknadene til EUs rammeprogram Horisont2020 får tilslag.

Stor søkning til Horisont 2020

Rift om midlene fra EU: Hundre utlysninger mottok hele 37 000 søknader.

Midlene fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er høyst etterspurte. En ny årsrapport fra Europakommisjoner viser at det kom inn hele 37 000 søknader på hundre utlysninger. Dette melder Kunnskapsdepartementet.

– Det er stor konkurranse i Horisont 2020 og relativt få som når opp, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Mer effektive søknadsprosesser
Bare 12-14 prosent av søknadene får tilslag. Dette er en lavere andel enn tidligere rammeprogram.

Europakommisjonen varsler nå tiltak for å håndtere søknadsmengden fremover.

– Kommisjonen må i samarbeid med deltakerlandene legge til rette for mer effektiv ressursbruk i søknadsprosessene, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

– Kommisjonen må i samarbeid med deltakerlandene legge til rette for mer effektiv ressursbruk i søknadsprosessene

Klima og bærekraft
Utlysningene i 2014 og 2015 har en samlet ramme på 15 milliarder euro. Det er etablert enkelte politiske mål for rammeprogrammet. 35 prosent av budsjettet skal gå til forskning, innovasjon og utvikling som handler om klima. Hele 60 prosent skal gå til arbeid for bærekraftig utvikling.

Bergen best gjennomslag
Universitetene og høgskolene har mottatt rundt 30 prosent av den norske EU-støtten i H2020. Målt i forhold til antall søknader og hvor mange av disse som faktisk har fått penger har UiB lyktes best blant universitetene så langt, meldte Forskningsrådet da tallene for gjennomslag ble lagt fram.