— Nå gjenstår utfordringen med å markedsføre dette, uttalte rektor ved UiB, Dag Rune Olsen under seremonien på Kronstad, onsdag.
— Nå gjenstår utfordringen med å markedsføre dette, uttalte rektor ved UiB, Dag Rune Olsen under seremonien på Kronstad, onsdag.

Vestlandsk siv.ing. på plass

Publisert

Allerede i år kan de første vitnemålene utstedes fra Bergen med tittelen Master og Sivilingeniør. Rektorene Frøystein Gjesdal, Ole-Gunnar Søgnen og Dag Rune Olsen undertegnet papirene.

Endelig kan Vestlandet og Bergen tilby siv.ing.utdanninger. De tre bergensrektorene undertegnet i dag avtalen som gir realfags- og teknologistudenter mulighet til å kalle seg sivilingeniør.

Industrien venter
Deler av industrien står allerede utenfor campusposten og venter. Etterspørselen etter teknologikandidater med femårig utdanning er stor blant Vestlandets bedrifter. Det er energirelaterte bedrifter – mye olje og gass – som kommer til å ta unna den største andelen av kandidater. Mange gamle NTH-ere og NTNU-alumni i vestlandsbedrifter foretrekker jobbsøkere med <<siv.ing.>> på vitnemålet.

Det Trondheimsbaserte Reinertsen AS har vært litt bortskjemt med siv.ing.-studenter fra nærområdet.

Ettersom tilfanget av masterstudenter har vært liten i Bergen ser Reinertsen AS det som svært positivt at det blir tilrettelagt for bredere tilbud innen sivilingeniørutdannelse i Bergen, mener Hilde Loodtz.

Reinertsen AS tilbyr konsulenttjenester innenfor olje og gassektoren og bygg og anlegg. Det er krise i oljeservice, og oljeprisen er lav.

– Vi har som målsetning til å ansette masterutdannede i størst mulig grad. Selv om olje- og gassmarkedet for tiden er rolig, er det alltid interessant med kloke hoder. Reinertsen AS har gjennom flere år hatt studenter fra høyskole og universitet som har skrevet både bachelor- og masteroppgaver hos oss. Dette samarbeidet har fungert meget bra og vært givende for både oss og studentene. 

Få siv.ing. på Vestlandet
Tettheten av sivilingeniører på Vestlandet er relativ lav, sett i forhold til industrityngden. Per tusen innbyggere, er det nesten 12 sivilingeniører i Oslo og Akershus, mer enn 12 i Midt-Norge, mens det er drøye 4 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Tettheten er langt høyere i Stavanger-området på grunn av <<oljå>>. Mange søker seg til hovedkontor i Oslo, mens andre blir værende i Trøndelag etter endt NTNU-utdanning.  

Universitets- og høyskolerådet har definert et sett med krav. En sivilingeniør er forventet å ha både breddekompetanse og dybde.  Realfaglig basis, men samtidig krav til breddefag innen for eksempel ledelse eller økonomi, og med en fordypningsdel i form av et masterprosjekt. Samarbeidet mellom høgskolen og universiteter åpner to veier fram til siv.ing.: Tre pluss to år, eller et integrert femårig studieløp.

Det er tre år siden sonderingene startet for å etablere en slik tverrinstitusjonell og industrirelevant utdanning i Bergen. Ambisjonen er å utdanne 200 årlig. Det formelle er nå på plass. De første sivilingeniørene kan uteksamineres i år. MN-fakultetet på universitetet utdanner 260 kandidater på master innen energi, prosessteknikk og petroleumsteknologi. Høyskolen utdanner 400 på treårig ingeniør.

Da skal det være realistisk å love rundt 200 siv.ing.-er i året, mener institusjonene. Flere programmer skal være underveis, men avhenger av finansiering.

Men det kommer også an på interessen fra næringslivet for å bidra til at siv.ing.-udanningen blir mest mulig attraktiv for studenter. Bedrifter inviteres nå inn med forsalg til prosjektoppgaver og som biveiledere for kandidater på sisteåret.

Mannen i sentrum for realiseringen av en vestlandsk sivilingeniørutdanning er dekan på HiB, Geir Anton Johansen. Han har lang fartstid bak seg på UiB og MN-fakultetet, blant annet var han instituttleder ved Fysikk og teknologi. Med på laget er også Norges handelshøgskole – NHH.

Science in the City
Noen har lurt på hva som skjer med storsatsingen Science City Bergen. Konsortiet mellom utdanning, forskning og næringsliv har bevisst holdt en lav profil, i påvente av konkrete resultater. Siv.ing.-utdanning er én av de felles interessene mellom akademia og business.

– Vi er i ferd med å levere, sa prosjektleder Arne Frank Nilsen fra Statoil.

 Selve svenneprøven for Science City er uten tvil Entek-bygget – storstuen som skal huse partnerne. Planen er at blant andre CMR flytter ned fra Fantoft til Nygårdshøyden. Likeledes er det flytteambisjoner for Uni Research. Det jobbes kontinuerlig med å forankre prosjektet politisk, og Bergen kommune er allerede definert inn i heiagjengen, ifølge Nilsen. Finansieringen skal imidlertid gå utenom den offentlige byggekøen. Om alle involverte partnere stiller opp, skal det 15 5000 kvadratmeter store bygget selvfinansieres. En plan- og designkonkurranse kan utlyses allerede til sommeren. Målet er et ferdig bygg innen 2020.