KORTNYTT

Endringer for post, transport, materiell og campusbuss i sommer

På grunn av koronasituasjonen kan rutiner for post, transport, materiell og campusbuss endres på kort varsel etter myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer.

Dette vil varsles på UiBs ansattsider under meldinger. Inntil videre praktiseres kun èn sjåfør pr bil, og løsning av oppdrag vil derfor bli tilpasset dette.

POST (både intern og ekstern)

Fra og med mandag 14. juni til og med fredag 13. august vil det kun kjøres èn post- runde, tilrettelagt etter koronasituasjonen per dag, grunnet ferieavvikling.

EIA ber om at enheter, institutt og fakultet som holder stengt i løpet av sommeren, melder fra om dette så snart som mulig

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig:

Knut-Egil Larsen

Tlf. kontor: 55 58 20 71

Mobil: 905 04 899 / E-post: [email protected]

CAMPUSBUSS

Campusbussen er fortsatt stengt. Det finnes ingen planer for gjenåpning av denne de nærmeste månedene.

TRANSPORT - OG MATERIELLSEKSJONEN

Seksjonen avvikler ferie fra 14. juni, og frem til første halvdel av august. Det vil kun være èn ansatt tilgjengelig for oppdrag i denne perioden.

Kun enkle monteringsoppdrag og transportoppdrag vil gjennomføres.

Større flyttinger som krever mer enn to personer må bestilles hos EIAs rammeavtalepartner Relokator.

Kontaktdata Relokator

[email protected]

Mobil: 416 74 84