Førsteamanuensis Tine Nordgreen leder et prosjekt som har fått 48 millioner kroner fra Forskningsrådet. Pengene skal brukes til å utvikle digitale tjeenster for personer med psykiske lidelser. Arkivfoto: Magnus Vabø
Førsteamanuensis Tine Nordgreen leder et prosjekt som har fått 48 millioner kroner fra Forskningsrådet. Pengene skal brukes til å utvikle digitale tjeenster for personer med psykiske lidelser. Arkivfoto: Magnus Vabø

48 millioner til e-terapi

Publisert

Førsteamanuensis Tine Nordgreen har dratt i land en kontrakt på 48 millioner kroner. Pengene skal brukes til å utvikle digitale tjenester for mennesker med psykiske lidelser.

Prosjektet INTROMAT ledes av Tine Nordgreen. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved UiB og psykologspesialist og prosjektleder ved Haukeland universitetssykehus.

Tine Nordgreen har forsket på e-mestring i mange år. Hun har delt stilling mellom Haukeland Universitetssykehus og UiB. Arkivfoto: Jan Kåre Wilhelmsen
Tine Nordgreen har forsket på e-mestring i mange år. Hun har delt stilling mellom Haukeland Universitetssykehus og UiB. Arkivfoto: Jan Kåre Wilhelmsen

Nå skal Norgreen og de totalt 20 partnerne utvikle digitale løsninger for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser. Prosjektet, som har den lange tittelen «INtroducing personalized TReatment Of Mental helath problems using Adaptive Technology» er ett av tre prosjekter som Forskningsrådet har plukket ut som Fyrtårn-prosjekter. Fellesnevneren er at det er IKT-prosjekter med fokus på helse.

INTROMAT har fått 48 millioner kroner. I tillegg kommer egeninnsats, så budsjettet er totalt 78 millioner kroner.

Program for kreftpasienter
– Siden 2013 har vi brukt e-mestring ved Haukeland universitetssykehus. Men teknologien vi så langt har hatt tilgjengelig, har vært lite fleksibel. Nå skal vi utvikle ny teknologi, med blant annet egne programmer for ungdom, sier Nordgreen til På Høyden.

Hun har lenge forsket på e-mestring, og disputerte med det som tema i 2011. I 2014 fikk hun innovasjonspris i Helse Bergen for sitt arbeid med e-mestring.

E-mestring er internettbehandling med veiledning. Det skal styrke tilbudet til personer med psykiske lidelser. Så langt har det i hovedsak vært brukt i behandling av mennesker med ulike angstlidelser. Nordgreen sier at forskerne i det nye prosjektet også vil utvikle et tilbud til blant annet personer med bipolare lidelser.

– Vi vil også lage programmer for kreftpasienter, særlig kvinner som har hatt gynekologiske kreftformer. Helseforskerne sier at de i stor grad klarer å behandle disse pasientene, men vi ser at det er vanskelig for dem å komme helt tilbake i livet og for eksempel komme tilbake i jobb, sier Nordgreen.

De 48 millionene skal finansiere blant annet doktorgrader og støtte oppunder næringsliv som ønsker å bidra inn i satsningen.

– Dyktige fagfolk som tør å tenke nytt er gull verdt, sier Haukeland-direktør Eivind Hansen til egne nettsider.

Hansen sier det er spesielt gledelig at fyrtårnet kommer innen psykisk helsevern.

– Det er et stort og viktig fagområde der vi trenger ekstra satsing på forskning og innovasjon.

76 søkte
INTROMAT er et samarbeid mellom UiB, HiB, Haukeland Universitetssykehus og representanter fra IT-næringen. Prosjektstart er 1. september.

– Frem til det skal vi omstille oss fra hva vi vil gjøre til hva vi skal gjøre, smiler Nordgreen.

– Da vil vi også vite mer om når det første programmet er på plass.

Prosjektet hun leder kom gjennom et trangt nåløye. Det var 76 prosjekter som søkte penger, og til slutt var det 16 prosjektsøknader som ble levert.

– Dette er store og ambisiøse FoU-prosjekter, der man i et tverrfaglig og offentlig-privat samarbeid skal svare på konkrete utfordringer som det norske helsevesenet står overfor, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik til Forskningsrådets nettsider.