Sara Mosand (til venstre) og Camilla Fjeldstad mener det lønner seg å skrive sine egne notatar. Foto: Njord V. Svendsen
Sara Mosand (til venstre) og Camilla Fjeldstad mener det lønner seg å skrive sine egne notatar. Foto: Njord V. Svendsen

Firma tjener hundretusener på salg av notater og eksamener til studenter

Publisert

Unge gründere har gjort eksamen og notater til business. Studentene Camilla Fjeldstad og Sara Mosand tviler på behovet.

– Professorene er dypt inne i sine fagområder, men kanskje ikke så gode til å formidle vanskelig fagstoff med et enkelt og forståelig språk. Vi men det er et stort behov for våre tjenester, sier daglig leder, Johan Henrik Kintzell Frøstrup i selskapet Dokumenthandel AS, som driver nettportalen filefora.no. 

Sammen med to medstudenter på NHH startet han selskapet i 2015. Driftsinntektene har økt fra 11 000 i 2015 til 516 000 i 2017. Selskapet har fått 430 000 kroner fra Innovasjon Norge, som ifølge Frøstrup skal gå til å videreutvikle portalen og tjenestene. Han ser for seg at bedriften med tiden kan bli en fulltidsjobb. 

I portalen selges dokumenter med titler som «Komplett sammendrag av markedskommunikasjon» og «Svar på alle spørsmålene knyttet til eksamen».

12 000 studenter skal ha registrert seg i portalen for å kjøpe og selge eksamensbesvarelser. De fleste kommer fra BI i Oslo, Bergen og Trondheim, NHH, og dernest juss og psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Ser ikke behovet

På jusstudiet ved UiB har studentene samtidig gratis tilgang på eksempler på eksamensbesvarelser.

– Da virker det litt rart å kjøpe og selge, jeg er usikker på behovet. Men kanskje kan det være aktuelt andre steder der de ikke har tilgang til eksamensbesvarelser slik vi har her, sier Camilla Fjeldstad som studerer på tredje året på juss i Bergen.

Medstudent Sara Mosand kjenner til andre som kjøper notater.

– Noen leser heller notater enn pensum. Det blir litt sketchy. Selve skrivingen av notatene er en viktig del av læringen for meg, sier hun.

Fjeldstad har, tross skepsisen, vurdert å selge forelesningsnotater – men har så langt ikke gjort det.

– Jeg skriver veldig ordrette notater, og er usikker på om det ville kommet i strid med opphavsretten.

Ifølge Torger Kielland, postdoktor ved Det juridiske fakultet, er det gode grunner til å tro at det ville gjort nettopp det.

Foreleser eier forelesning

– Opphavsrettslig sett kan studenter velge å legge ut eksamenssvar. Med forelesninger er det annerledes fordi foreleser har opphavsretten. Om det er snakk om transkribering av en forelesning og andre publiserer dette, vil det være et klart opphavsrettslig inngrep, uavhengig av om man tar betalt eller ikke, sier Kielland.

Men også å publisere en tilnærmet ordrett gjengivelse av en forelesning, kan være ulovlig. Det blir en skjønnsmessig vurdering, ifølge Kielland.

– Vi vet at det er vanlig å dele transkriberte notater på fakultetet vårt. Mange av fagene på jussen er så små at de kan invitere til denne typen innlæring, sier han.

Kielland mener underviserne bør gå pedagogisk til verks og vise at en får mindre ut av denne metoden enn ved å jobbe selvstendig med stoffet.

– Vi bør se på strukturen og gjøre det mindre attraktivt å pugge små bolker.

Det er jusstudent og representant i Universitetsstyret, Sausan Hussein, enig i.

– Dessverre er det studenter som opplever at det lønner seg å pugge eksamenssvar. Da bør en se på hvordan eksamen er lagt opp. Enkelte eksamener er lagt opp med praktikumoppgaver som kan gjøre det fristende å pugge en slags mal for å skrive disse. Jeg mener vi må se på hvorfor studenter tyr til kjøp og svar av eksamenssvar, heller enn å angripe tilbudet, sier Hussein.

Hussein peker på at det er sterk konkurranse blant studentene på juss. Oppgaver som har fått høye karakterer blir jaktet på av studenter.

– Notater og oppgaver som er kjent for å være gode blir fort ettertraktet. Slikt sprer seg fort i miljøet.

Brukerne ansvarlig

I Dokumenthandel AS mener de opphavsretten er godt passet på.

– Vi ser fysisk gjennom alle dokumenter og sjekker for mulig plagiat, om innholdet stemmer med beskrivelsen og om det kan komme i strid med opphavsretten. Vi har fått hjelp av advokat til å utarbeide brukervilkårene våre. Men til syvende og sist er det brukerne som er ansvarlige. Dette må de tydelig godkjenne i brukervilkårene våre, sier daglig leder Frøstrup.

«Lærebøker og forelesning er viktige pedagogiske virkemidler for å lære fagstoffet. Likevel vet vi at studentene selv ofte er de beste kildene til kunnskapsdeling», heter det blant annet på nettportalen. Blant de annonserte dokumentene dominerer fagfeltene økonomi, administrasjon, markedsføring og juss. En A-besvarelse i juridisk metode fra våren 2018 er priset til 50 kroner. I portalen kan studenter også opprette ønskes kjøpt-annonse. 

Frøstrup sier det varierer hvor mange dokumenter de får inn, alt fra 10 til 100 på en uke, mest i eksamensperioden.

Frøstrup ser ingen problematiske sider med å gjøre forelesningsnotater og eksamenssvar til butikk.

– Dette handler om å tilegne seg essensen i faget, da kan det være nyttig å se på det andre har gjort, sier han.