Universitetsstyret blir bedt om å øke rammen for ombygging av Nygårdsgaten 5. Foto: Hilde Kristin Strand
Universitetsstyret blir bedt om å øke rammen for ombygging av Nygårdsgaten 5. Foto: Hilde Kristin Strand

Ombygging av Nygårdsgaten 5 blir 200 millioner dyrere

Det skulle koste 300 millioner kroner å bygge om Nygårdsgaten 5. Nå har denne summen økt til 500.

Publisert

Nygårdsgaten 5 skal bygges om, og hele sentraladministrasjonen ved UiB skal etter planen flytte inn. De vil bruke 8 500 kvadratmeter, 23 for hver ansatt. Men som På Høyden tidligere har skrevet, er det nå bestemt at både Universitetsbibliotekets billedsamling og Universitetsmuseets konserveringsavdeling skal flytte ut. Dette vil frigjøre 6 400 kvadratmeter – og gjøre prosjektet 200 millioner kroner dyrere.

— Arealene som skal brukes til sentraladministrasjonen, vil fremdeles koste 300 millioner. Men nå er det i tillegg frigjort areal i sokkeletasjen og 1 600 kvadratmeter som kan leies ut, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm.

Vil leie ut

Universitetsstyret skal torsdag behandle sak om Nygårdsgaten 5. Styret er bedt om å vedta rehabilitering og kostnadsramme.

— Det er mulig å bare gjennomføre det man allerede har vedtatt. Men det vil føre til at lokaler blir stående tomme, sier Bernstrøm.

I sakspapirene til universitetsstyret kommer det også frem at det kan være mulig å leie ut deler av bygget. Det er arealene på topp av bygget som så langt ikke er disponert. En av leietakerne som er nevnt, er Sammen. Administrasjonen i studentsamskipnaden leier i dag lokaler UiB eier i Villaveien.

— Dersom Sammen flytter inn, vil det frigjøre andre lokaler som så kan selges. Men lokalene som kan leies ut er så store at det er plass til flere enn samskipnaden, sier Bernstrøm.

Det er mulig å bare gjennomføre det man allerede har vedtatt. Men det vil føre til at lokaler blir stående tomme.

Kjell Bernstrøm

Den vedtatte løsningen for Nygårdsgaten 5 vil koste UiB omlag 18 millioner kroner i året. Dersom prosjektet utvides vil summen bli omlag 30 millioner. Men dersom deler av bygget kan leies ut, ville dette minske kostnaden.

— I tillegg kan vi få eksamenslokaler i underetasjen. Det betyr at vi kan si opp leieavtaler andre steder, sier Bernstrøm.

Når sentraladministrasjonen blir samlet på ett sted vil det bli frigitt 7 000 kvadratmeter som UiB eier. Noen av disse byggene kan man vurdere å selge, heter det i sakspapirene.

— Det er også mulig med interne rokkeringer, sier Bernstrøm.

EVU i kjelleren

Deler av underetasjen er tenkt som lokaler for etter- og videreutdanning (EVU). Organisering av etter- og videreutdanning har vært tema i styret flere ganger, og skal også debatteres i dette møtet. «Studentene kommer gjerne tilreisende for å delta på EVU-samlinger, og det må være godt tilrettelagte lokaler dersom UiBs tilbud skal være konkurransedyktig i markedet. At vi ikke har hatt slike lokaler tilgjengelig, har gjort det vanskeligere å drive denne virksomheten, og det vurderes også som en av hindringene som gjør det tyngre for fagmiljøene å sette i gang nye tilbud», heter det før lokaler i Nygårdsgaten 5 nevnes.

Kontorløsninger valgt

Når det gjelder lokalene for sentraladministrasjonen er planene nå klare. Det har blitt gjennomført tre såkalte verksted, der ansatte har vært involvert.

Tore Tungodden og Kjell Bernstrøm var på virtuell reise inn i Nygårdsgaten 5. Foto: Hilde Kristin Strand
Tore Tungodden og Kjell Bernstrøm var på virtuell reise inn i Nygårdsgaten 5. Foto: Hilde Kristin Strand

— Nå har vi vedtatt arbeidsplasskonsept. Det betyr at hver enkelt avdeling har fått sine lokaler, men det er ikke slik at hver enkelt ansatt har fått vite arbeidsplass, sier Tore Tungodden.

Han er assisterende universitetsdirektør og leder «Prosjekt for tjenesteutvikling». Det overordnede spørsmålet er hvilke tjenester administrasjonen skal tilby. Tungodden har tidligere sagt at det kan bli endringer i hvem som arbeider sammen, og det kan bli endringer i organisasjonen.

Tegningene viser en blanding av det som er kalt enkeltkontor, solokontor, multirom og møterom.

— Avdelingene har selv i stor grad valgt åpne løsninger. Men det er ikke lagt opp til store, åpne landskap, understreker Tungodden.

Det som heter solokontor er i utgangspunktet ikke tenkt som et kontor en person skal ha permanent. Kontoret kan blant annet brukes som et såkalt stillerom.

— Vi må se på hvem av de ansatte som har individuelle behov for tilpasning, sier Tungodden.

Her kan du se tegningene for de ulike etasjene.

Alle skal ut

Bygget skal rehabiliteres i en engang. Ansatte som i dag sitter i bygget skal, som På Høyden har skrevet, flytte til Kalfarveien i byggeperioden. Utflytting skjer fra mars 2020. I underetasjen i Nygårdsgaten 5 er det i dag blant annet studio som er brukt av Griegakademiet. Griegakademiet skal etter planen flytte inn i et nytt bygg på Møllendal, men der kan det ikke bli byggestart før Bybane-utbyggingen mot Fyllingsdalen er avsluttet. Det betyr at UiB må finne erstatningslokaler for Griegakademiet.

-Det har vi ikke funnet enda, men det må vi. Både bildesamlingen og konserveringsavdelingen må også ut når arbeidet i Nygårdsgaten 5 begynner. Blir de værende, risikerer vi blant annet at samlingene blir skadet av støv, sier Tungodden.