Produktiviteten i høyere utdanning skal måles, og sosialøkonom Jørn Rattsø leder utvalget. Foto: Colourbox
Produktiviteten i høyere utdanning skal måles, og sosialøkonom Jørn Rattsø leder utvalget. Foto: Colourbox

Sjekker effektiviteten i høyere utdanning

Publisert

Kritikere sier at høyere utdanning produserer feil og lite kunnskap som utnyttes dårlig. NTNU-professor Jørn Rattsø har fått i oppdrag å finne ut hvordan det står til.

Dagens finansiering av høyere utdanning belønner dem som utdanner flest studenter. Nå skal Rattsø, som leder den nye Produktivitetskommisjonen, vurdere om dette går på bekostning av kvaliteten.

- Poenget er å få mer igjen for pengene vi setter inn på ulike områder, sier Jørn Rattsø.
- Poenget er å få mer igjen for pengene vi setter inn på ulike områder, sier Jørn Rattsø.

Personlig tror ikke Rattsø at situasjonen er så dramatisk som kritikerne ovenfor vil ha det til. Men:

– Det er allmenn bekymring for de sterke insentivene til kvantitet i høyere utdanning, og for at kvaliteten i det fragmenterte utdanningssystemet ikke er god nok, sier han til Universitetsavisa.

Fordelingen av oppgaver
Rattsø bekrefter dermed at høyere utdanning også blir et tema for kommisjonen:

– Ja, høyere utdanning er sentral i kunnskapsproduksjonen. Vår kunnskapskapital er avgjørende for vår fremtidige produktivitetsvekst, skriver han i en epost.

– Hva er det ved dagens finansieringssystem det kan bli aktuelt å endre på?

– Som nevnt har dagens system sterke insentiver til kvantitet. Det må vurderes om dette går på bekostning av kvaliteten. Det er også av interesse å se om institusjonsstrukturen i høyere utdanning er effektiv, det vil si antall institusjoner og oppgavefordelingen mellom dem.

Annen kompetanse?
Finansminister Siv Jensen sier at Regjeringen har latt seg inspirere av den danske produktivitetskommisjonen. Denne har vært ledet av økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, som nå sitter som medlem i den norske varianten. Flere av forslagene fra den danske kommisjonen har satt sinnene i kok i hjemlandet.

Det vil være interessant å se på hvilke insentiver utdanningsinstitusjonene står overfor når de gjør sine valg.

– Danskene har gjort interessante analyser av høyere utdanning og har funnet at høyere utdanning ikke produserer den kompetansen landet trenger for å bedre produktivitetsutviklingen. Det er selvsagt for tidlig å si noe om hvordan vi vil vurdere det norske systemet, men dette er noe vi vil gå inn på, sier Jørn Rattsø.

Svikt i markedet
Da kommisjonsleder Sørensen ble intervjuet i den danske Universitetsavisen i februar, slo han fast at humanistene har hatt vesentlig høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet av akademikerne.

<<Vi kan bestemt ikke unnvære humanistene; det er bare et spørsmål om hvor mange vi skal utdanne>>, sa han .

Universitetsavisa spør Rattsø hva han mener om dette:

– Det er i hvert fall sikkert at vi også trenger humanister, men det er interessant å vurdere sammensetningen av kompetansen også i Norge. Er den et resultat av gode valg gjort av studenter og utdanningsinstitusjoner, eller kan det være svikt i markedet for høyere utdanning? Danskene har blant annet lagt vekt på at studentene må få bedre informasjon om jobb- og inntektsmuligheter ved ulike utdanningsvalg, skriver Rattsø i sitt svar.

Hvordan ta riktige valg
– Vil dere vurdere om det bør bli mer styring av høyere utdanning, for å sikre at man utdanner studenter med den kompetansen samfunnet trenger?

– Sterk styring ovenfra av utdanningsvalg og utdanningskapasitet er det neppe noen som har tro på. Det er for tidlig å gi noen råd, men vi må vurdere hvordan det sikres at studenter og utdanningsinstitusjoner gjør gode valg.

NTNU har varslet en reduksjon i antallet studieprogram, og «at det blinker et rødt lys for studietilbudene med ti eller færre studenter.» Vil kommisjonen mene noe om universitetenes tilbud av studieprogram?

– Dette bør fortsatt være utdanningsinstitusjonenes ansvar, men det vil være interessant å se på hvilke insentiver utdanningsinstitusjonene står overfor når de gjør sine valg.

Arbeidslivets behov
Den danske kommisjonen anbefaler at bevilgningene styres ut fra hvordan det går med studentene på arbeidsmarkedet. Anbefalingene fra kommisjonen har ført til at åtte danske universiteter nå lover å utarbeide statistikk over jobbmulighetene for de enkelte utdanningene. Disse tallene skal stilles til rådighet for studiesøkere og andre interesserte.

Jørn Rattsø mener dette kan være interessant for Norge også:

– Det må selvfølgelig alltid være en balanse mellom utdanningssystemets kapasitet og arbeidslivets behov for de mange typer kompetanse. Det kan være verdt å se på hvordan denne mekanismen fungerer nå. Og uansett vil god informasjon til studentene om jobb- og inntektsmuligheter ved slike utdanningsvalg være en fordel.

Den første rapporten fra Produktivitetskommisjonen er ventet om ett år.

– Kommisjonen vil, i samsvar med sitt mandat, legge vekt på åpen kommunikasjon med aktører og organisasjoner på ulike felter. Det vil selvsagt også gjelde utdanningssektoren, understreker Jørn Rattsø.