Edvard og May-Britt Moser er nå en del av æresdoktor-nettverket til UiB.
Edvard og May-Britt Moser er nå en del av æresdoktor-nettverket til UiB.

Knytter nettverk med åtte nye æresdoktorer

Publisert

Hva har Gro Harlem Brundtland, Walter Mondale og Leif Ove Andsnes til felles? De er alle en del av nettverket UiB knytter rundt seg gjennom æresdoktorgrader.

Under doktorpromosjonen i dag ble åtte nye æresdoktorer utpekt: Leif Ove Andsnes, Jostein Fet, Han Dayuan, Edvard Moser, May-Britt Moser, Petter Opsvik, Arthur L. Stinchcombe og Katherine Jane Willis. 

Æresdoktorer blir utnevnt med ujevne mellomrom etter avgjørelse av universitetsstyret. Vanligvis skal det gå minst to år mellom utnevnelser, og de sammenfaller ofte med jubileum og markeringer. Både samarbeidende forskere og ikke-akademikere som politikere eller kulturpersonligheter blir utnevnt. 

I år strekker UiB blant annet ut nettverket mot både Beijing, kulturlivet og Trondheim: 

Han Dayuan er dekan ved Renmin University Law School i Beijing, og en svært nær samarbeidspartner for Det juridiske fakultet ved UiB. 

May-Britt og Edvard Moser er allerede knyttet til UiB, og da Edvard var i Bergen i desember ga han tips for hvordan man kan få en nobelpris

En av æresdoktorene er Leif Ove Andsnes, en av verdens fremste pianister, og en tidligere student ved Bergen musikkonservatorium, nå en del av Fakultetet for kunst, musikk og design. 

Jostein Fet er både forsker, forfatter og folkemusiker, og tidligere dosent ved Høgskulen i Volda. 

Peter Opsvik er den første designeren som er utnevnt som æresdoktor ved UiB, og en av hans skapninger er Tripp Trapp-stolen fra 1972. 

Arthur L. Stinchcombe er en av de mest innflytelsesrike sosiologene i det forrige århundre, og han har arbeidet ved en lang rekke universiteter verden over. Under sine Norgesopphold har han ofte vært knyttet til Bergen. 

Katherine Jane Willis er vitenskapsdirektør ved Royal Botanic Gardens i Kew og professor ved Universitetet i Oxford, og verdensledende innen biodiversitetsforskning. Hun har også vært professor II ved Institutt for biologi ved UiB. 

Han Dayuan, Edvard Moser, May-Britt Moser, Petter Opsvik og Katherine Jane Willis var tilstede for å motta æresutmerkelsene. 

53 nye doktorgrader er delt ut så langt i år, i tillegg til at én kandidat har bestått det treårige nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk

utviklingsarbeid. Men fordelingen mellom de sju fakultetene er høyst ujevn: Det medisinsk-odontologiske fakultet står for 19 av de 53, Det matematisk-naturvitenskapelige for 16, Det samfunnsvitenskapelige for 6, Det humanistiske og Det psykologiske for 5 hver, mens bare to personer disputerte ved Det juridiske fakultetet så langt i år. 
21 av doktorandene er utenlandske statsborgere, fordelt på 15 land.

Dette er æresdoktorene som er utnevnt ved Universitetet i Bergen siden 1951: