UiB avvikler promosjon  tre ganger i året. Med de nye endringene i <span class="caps">UH</span>-loven kan nyutdannede stipendiater tilsettes midlertidig etter endt stipendiatperiode.
UiB avvikler promosjon tre ganger i året. Med de nye endringene i UH-loven kan nyutdannede stipendiater tilsettes midlertidig etter endt stipendiatperiode.

Det blir enklere å tilsette nyutdannede doktorer

Nye regler åpner for at doktorgraden ikke skal regnes med i fireårs-regelen.

Stortinget har gitt departement adgang til å fastsette at doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid etter tjenestemannsloven. Dette gjør at stipendiatperioden ikke teller som en del av fireårsregelen.

Lovendringen ble vedtatt av Stortinget 9. juni.

Røe Isaksen: Attraktivt å få kort engasjement etter endt utdanning
Med det gamle lovverket var det vanskelig å gi midlertidige engasjementer til ferske doktorer som kom rett fra en fireårig stipendiatperiode.

– Dette gjør at universitetene og høyskolene har måtte skyve lovende kandidater fra seg, med mindre de har hatt en fast stilling å tilby, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– For mange nyutdannede doktorer og tidligere stipendiater er det attraktivt å få kort engasjement rett etter endt utdanning. Dagens regler har vært et hinder for det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også: Slik skal akademia ta vare på de gode hodene