– Dette er en festdag for hele universitetet

Rektorer, viserektorer, dekaner, familie og venner hyllet de 110 kandidatene som tok doktorgraden ved UiB forrige semester. Se bildene fra fredagens seremoni i Håkonshallen.

– Dere bør være stolte av dere selv. Å fullføre en doktorgrad krever en stor innsats, sa rektor Dag Rune Olsen i sin tale til høstens nye doctores.

Rektor kom også med en oppmuntring til dem som føler at veien videre er usikker:
– Dere er en stor ressurs for dagens og fremtidens virksomheter. Kompetansen deres er ettertraktet og av stor verdi.

Han viste til en rapport fra Kunnskapsdepartementet, som  anslår at det er behov for 700 flere doktorer hver fram mot år 2020.

– Det er altså en stor etterspørsel etter dere. Det kan det være greit å tenke på nå når dere sitter her i kappene deres, sier Dag Rune Olsen.

Et akademisk rekordår
I 2013 ble det avlagt 265 doktorgrader ved UiB.

– Nok en gang er dette rekord, sa Dag Rune Olsen.

140 av disse var kvinner, 125 var menn. Kvinnelige doktorer var også i flertall i 2008 og 2012.

87 av doktorgradene var internasjonale.

– Det har vært en berikelse å ha dere her, både for universitetet og for Bergen, sa Dag Rune Olsen.