I alt disputerte 141 personer ved UiB i løpet av første halvdel av 2015.
I alt disputerte 141 personer ved UiB i løpet av første halvdel av 2015.

Flere doktorander ved UiB

De fleste utdanningsinstitusjoner har hatt en nedgang i tallet på ferdige doktorgrader. Unntaket er Universitetet i Bergen.

I løpet av vårhalvåret 2015 var det 778 personer som disputerte ved norske universiteter og høgskoler. Det var 28 færre enn i første halvdel av 2014, og en nedgang på 67 disputaser sammenlignet med samme periode i 2013. Hittil er 2013 året det ble avholdt flest disputaser i Norge.

Dette viser tall fra NIFU.

Oppgang ved UiB
Universitetet i Bergen (UiB) skiller seg noe ut fra sine søsterinstitusjoner. Men en rekke læresteder så en nedgang i tallet på ferdige doktorander, var det en økning ved UiB fra året før. Vårsemesteret 2014 tok 114 personer doktorgraden ved UiB. Våren 2015 var det 27 flere, altså 141 personer som disputerte ved UiB.

Ved Universitetet i Oslo tok 280 personer doktorgraden i løpet av vårsemesteret 2015. Dette er 31 personer færre enn våren 2014.

Tallet på doktorander fra NNU gikk ned med 25 personer, fra 198 til 173.

Størst fall innen mat.-nat
De fleste doktorgradene blir avlagt innen fagene medisin og helse. I de fleste fagområdene har tallene vært stabile eller gått noe ned. Størst nedgang i tallet på ferdige doktorander har det vært innen matematisk- naturvitenskapelige fagene.

Unntaket er samfunnsvitenskap. I løpet av første halvdel av 2015 ble det avlagt 16 prosent flere doktorgrader innen samfunnsvitenskap enn i løpet av samme periode året før.