Florian Berg (29), her under doktorpromosjonen forrige uke, var en av femten tyske statsborgere som disputerte ved UiB i vår. En stadig høyere andel utlendinger tar doktorgrad i Norge.
Florian Berg (29), her under doktorpromosjonen forrige uke, var en av femten tyske statsborgere som disputerte ved UiB i vår. En stadig høyere andel utlendinger tar doktorgrad i Norge.

Tyskere til UiB og UiO, kinesere til NTNU

Publisert

– God lønn, sier tyske Florian Berg om hvorfor han valgte Norge. Mens tyskerne dominerer ved UiB og UiO, er en av fire utenlandske stipendiater ved NTNU enten fra Kina eller Iran.

59 utlendinger fra 31 land mottok sine diplomer under doktorgradspromosjonene ved Universitetet i Bergen (UiB) i første halvår 2018. Totalt disputerte 133 kandidater i vår.

Utenlandske statsborgere utgjorde dermed nær halvparten av kandidatene (44 prosent).

I løpet av de siste årene utgjør utlendingene enn økende andel av alle som avlegger doktorgraden både ved UiB og i Norge under ett. I 2017 hadde 4 av 10 av de som tok doktorgrad i Norge utenlandsk statsborgerskap, ifølge tall fra NIFU. Det er det høyeste tallet noensinne. Tallet var likt for UiB.

Ved UiB dominerer tyske statsborgere blant stipendiatene. Vårsemesteret 2018 var 1 av 4 utlendinger fra Tyskland, viser UiBs egne tall.

Lønn – og turisme

En av disse er Florian Berg (29). Han har tatt graden på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet med en avhandling om populasjonsstruktur og -dynamikk hos sild.

– Lønnen er en grunn til at jeg tar doktorgrad her, sier Berg.

I Tyskland ville han måttet fordele tiden 50/50 mellom annet arbeid på instituttet og doktorgradsarbeid. Her i Bergen kan han konsentrere seg 100 prosent om doktorgraden – med 100 prosent lønn. Berg tror dette er en grunn til at så mange tyskere søker seg til Norge – det og turisme. Han dro selv på ferier hit med foreldrene sine, og ble slik interessert i landet.

– Jeg tok en bachelor i Rostock, deretter kom jeg til UiB og tok master i fiskeribiologi, sier Berg.

NTNU: 1 av 4 fra Kina eller Iran

I perioden 2008-2017 var 35 prosent av dem som avla doktorgraden ved UiB fra andre land enn Norge, ifølge statistikk fra NIFU. Det er litt over landsgjennomsnittet (33 prosent) og vesentlig mer enn ved Universitetet i Oslo (UiO) der 26 prosent av stipendiatene de siste 10 årene har vært utlendinger. NTNU har derimot hatt noen flere – 38 prosent.

Ved NTNU dominerer kineserne, som utgjorde 14 prosent av utlendingene perioden 2008-2017, etterfulgt av iranske statsborgere med 10 prosent. Med andre ord har 1 av 4 av de som har avlagt doktorgrad ved NTNU det siste tiåret enten kommet fra Kina eller Iran.

Både ved UiO og UiB er tyskerne den klart største enkeltgruppen. Begge steder har drygt en tiendedel av de utenlandske stipendiatene kommet fra Tyskland, henholdsvis 12 og 13 prosent.

Flest fra Europa

Utlendingsandelen blant doktorgradene var i 2017 høyest i teknologiske fag med 65 prosent, ifølge NIFU. 54 prosent av utlendingene kom fra Europa, 27 prosent fra Asia, 10 prosent fra Afrika, mens 8 prosent hadde statsborgerskap i et amerikansk land.

I Bergen har Florian Berg alt sikret seg en postdoktorstilling ved universitetet. Håpet er å kunne fortsette forskerkarrieren i ferielandet han oppdaget som barn.  

– Om jeg får muligheten, vil jeg fortsette å jobbe i Norge, sier han.