Mari Froastad, Cora Gabrielle Møller Jensen og Sander Meland prøver seg på plastlabben som ble arrangert i Universitetsmuseet i Bergen.
Mari Froastad, Cora Gabrielle Møller Jensen og Sander Meland prøver seg på plastlabben som ble arrangert i Universitetsmuseet i Bergen.

Disse studentene skal være med å redde verden

Universitetet i Bergen (UiB) har har ansatt fem studenter som bærekraftpiloter. Sammen skal de få frem studentenes meninger i arbeidet frem mot et klimanøytralt UiB.

Publisert

Du har kanskje sett de. De fem studentene med de hvite t-skjortene dukket først opp i november. Klimanøytralt UiB er klart og tydelig skrevet på t-skjortene. Disse fem studentene er ansatt for å være med å redde verden, litt, i rollen som Universitetet i Bergen sine aller første bærekraftpiloter.

Bærekraftpilotene sine arbeidsoppgaver

Hver enkelt bærekraftpilot har fått sitt hovedområde som de skal jobbe med.

  • Marin forskning
  • Klima og energiomstilling
  • Globale samfunnsutfordringer
  • SDG-sekretariatet
  • Jobbe opp mot administrasjonen på UiB

Arbeidsoppgavene vil være å planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som kan bidra til å sette bærekraft og klimanøytralt UiB på dagsorden for studentene ved UiB.

De skal også bidra med studentperspektivet inn mot satsingsområdene.

Kilde: Ambisjoner for klimanøytralt UiB.

— Vi skal være et ledd mellom ledelsen på Universitetet i Bergen og studentene. Jobben vår er egentlig å fremme bærekraft og vise at universitetet satser på bærekraft og klima, sier Cora Gabrielle Møller Jensen.

For UiB har satt seg et mål om å få ned CO2-avtrykket sitt og bli klimanøytrale innen 2030. Bærekraftpilotene i en 20 prosentstilling ved siden av studiene skal være et element i dette arbeidet.

— Dette semesteret håper vi på å bli mer synlig. Det krever arbeid å etablere en helt ny stilling og ordning og samtidig bli kjent utad. Til sommeren håper vi alle studenter på UiB kjenner til oss, fortsetter Møller Jensen.

Fått frie tøyler

På Høyden treffer noen av bærekraftpilotene etter tre års markeringen for plasthvalen på museet. Her har de hatt plastquiz og kåring av beste miljøtips. Små tiltak som skal gjøre studenter oppmerksom på at noe må gjøres for klimaet.

— Vi er gitt ganske frie tøyler til å utforme hvordan stillingen skal være. Men vi har fått innspill fra UiT som var først ut med dette og utfordret UiB til å starte med det samme, sier Møller Jensen.

Les også: Plasthvalen åpner øynene til folk, men ikke pengesekken til forskning

— Vi kan ikke si så mye om hva vi skal, for vi vet ikke hva som blir prioritert og satset på, men vi kan si at det skal være noe som setter klima og bærekraft på agendaen for studenter, sier Mari Froastad.

Det første de var med å arrangere var gjenbruksmarkedet før jul i Grieghallen. Lignende tiltak er det noe av det de har lyst til å jobbe med dette semesteret.

— Nå aner vi ikke i hvilken grad det er gjennomførbart, men kanskje kan vi lage noe lignende. Et mat-arrangement, film, et foredrag, nytt gjenbruksmarkedet, ramser Møller Jensen opp.

Jeg tror vi går inn i et tiår der klima og bærekraft vil være oftere på agendaen.

Cora Gabrielle Møller Jensen, bærekraftpilot

— Det handler om å skape et engasjement for dette temaet, få studentene med på en bølge og gjøre de oppmerksom på alt som gjøres for bærekraftig utvikling, supplerer Froastad med.

De bruker Instagram til å holde verden oppdatert på hva de holder på med. Der kommer de også med små tips som skal gjøre folk oppmerksom på tiltak de kan gjøre for klimaet, som å informere om BIR sin mobile gjenvinningstasjon i Bergen sentrum.

— Jeg tror vi går inn i et tiår der klima og bærekraft vil være oftere på agendaen. Vi ser Greta Thunberg og klimastreik blant ungdom. Det skjer ganske mye enn for ti år siden, sier Møller Jensen.

Fem områder skal satses på

Hver og en av de fem bærekraftpilotene har fått sitt ansvarsområde som de skal jobbe med. I februar skal de få tildelt egne mentorer ved UiB innenfor det temaet de skal jobbe med. Jobben blir da å få studentperspektivet inn mot disse områdene.

— Jeg studerer integrert master i energi. Det var sånn jeg fikk høre om denne stillingen og jeg skal da jobbe med klima- og energiomstilling som er perfekt for det jeg studerer, sier Sander Meland.

Mentorprogrammet de går inn i er noe av det de er mest spent på.

— Frem til nå har vi nesten ikke jobbet med våre fokusområder så jeg gleder meg til å komme i gang med det og møte mentorene våre, sier Froastad.

— Våre kontrakter går ut etter semesteret. Forhåpentligvis kan vi bygge et godt grunnlag nå slik at UiB fortsetter med det dette neste år, sier Meland.