121 personer tok doktorgraden ved UiB i første halvdel av 2016. På landsbasis viser tallene at kvinner er i flertall innenfor fire av seks fagområder, men totalandelen trekkes særlig ned av teknologi, der bare 16 prosent av doktorandene var kvinner. Arkivfoto: Tor Farstad
121 personer tok doktorgraden ved UiB i første halvdel av 2016. På landsbasis viser tallene at kvinner er i flertall innenfor fire av seks fagområder, men totalandelen trekkes særlig ned av teknologi, der bare 16 prosent av doktorandene var kvinner. Arkivfoto: Tor Farstad

Trenden fortsetter: Færre tar doktorgraden

For 2016 viser for tredje på rad en nedgang i antall personer som tar doktorgraden ved norske universiteter og høyskoler.

Under vårsemesteret 2016 ble det avlagt 728 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler. Sammenlignet med første halvår 2015 var det en nedgang på vel 50 grader, eller om lag syv prosent. Det viser NIFU-rapporten Doktorgrader i tall.

Dersom antall disputaser i høstsemesteret blir omtrent som i fjor, vil årsresultatet for 2016 ende på rundt 1400 doktorgrader, som vil være det laveste antallet siden 2011.

Nedgangen gjelder alle fagområder, bortsett fra teknologi. Innen teknologi er det en liten økning sammenlignet med første halvår i fjor.

Rapporten viser at UiB havner på tredjeplass, målt i tall på avlagte doktorgrader i første halvår i 2016.

Ved UiO ble det i første halvår av 2016 avlagt 249 doktorgrader, det var en nedgang fra 280 doktorgrader i første halvår i 2015.

Ved NTNU ble det avlagt 181 doktorgrader under første halvdel av 2016, mot 177 i første halvdel av 2015.

Ved UiB ble tallet 121 doktorgrader første halvdel av 2016, mot 141 avlagte doktorgrader i første halvdel av 2015. I løpet av hele 2015 tok 246 personer doktorgraden ved UiB. Det er det laveste tallet siden 2010.

Vil nedgangen snu?
Prognoser basert på statistikk over nye inngåtte doktorgradsavtaler fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), tilsier at doktorgradsproduksjonen med stor sannsynlighet vil øke igjen fra 2017.

Menn er i flertall
Kvinner har vært i flertall blant doktorandene de siste to årene. I første halvår 2016 var det igjen flest menn, om enn med knapp margin. 372 menn og 356 kvinner disputerte i vårsemesteret 2016.