Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken går fra sin åremålsstilling fem år før perioden utløper. Arkivfoto: Ingvild Festevoll Melien
Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken går fra sin åremålsstilling fem år før perioden utløper. Arkivfoto: Ingvild Festevoll Melien

Kari Tove Elvbakken går av

Publisert

Kari Tove Elvbakken fratrer sin stilling som universitetsdirektør.

– Rektoratet har etablert endrede relasjoner i den administrative ledelsen. Elvbakken respekterer dette, men har likevel ønsket å fratre som universitetsdirektør, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen i en pressemelding.

Dette er saken:

  • Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakkens avgang ble offentliggjort tirsdag 28. januar.
  • Kari Tove Elvbakken ble universitetsdirektør mens Sigmund Grønmo var rektor.
  • Tilsettingsperioden hennes startet 1. mars 2007. Åremålet ble fornyet for en ny periode i 2012.
  • Etter planen skulle Elvbakken være i stillingen fram til 28. februar 2019.
  • Kari Tove Elvbakken går over i en vitenskapelig stilling 1. april.  
  • Universitetsdirektøren er tilsatt av universitetsstyret, og er sekretær for styret.
  • Økonomidirektør Kjell Bernstrøm er konstituert universitetsdirektør.
  • Direktøren er øverste leder av den administrative driften ved universitetet.
  • Direktørene ved Studieadministrativ avdeling, Eiendomsavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen, Forskningsadministrativ avdeling, Kommunikasjonsavdelingen, IT-avdelingen og Økonomiavdelingen rapporterer alle til universitetsdirektøren.

Hun har fått anledning til å gå over i ny stilling som professorstipendiat med virkning fra 1. april 2014. 

Olsen beklager at Elvbakken går av.

– Jeg er glad for at hun blir på universitetet, og vil takke henne for den store innsatsen hun har gjort i stillingen som universitetsdirektør gjennom mange år, sier han.

Det vil bli foreslått overfor Universitetsstyret at økonomidirektør Kjell Bernstrøm, universitetsdirektørens stedfortreder, blir konstituert i stillingen som universitetsdirektør når Elvbakken fratrer, melder UiB Aktuelt.

Tore Tungodden blir konstituert som assisterende universitetsdirektør ut året.

Fem år før tiden
I september 2012 fikk hun forlenget sin åremålsperiode, som ville gått ut 28. februar 2019.  Hun har nå valgt å tre ut av sin stilling fem år før perioden er over.

Kari Tove Elvbakken har hovedfag i ernæringsvitenskap og doktorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hun har tidligere vært leder av Rokkansenteret.