Diku-direktør Harald Nybølet trenger flere ansatte når direktoratet skal dele ut tre ganger så mye penger som før.
Diku-direktør Harald Nybølet trenger flere ansatte når direktoratet skal dele ut tre ganger så mye penger som før.

Diku får tre ganger så mye penger å dele ut

Publisert

Det nye direktoratet Diku får flere oppgaver i statsbudsjettet for 2019, og ansvaret blir flyttet fra Oslo til Bergen.

Diku har hovedkontor i Bergen, og får nå også ansvar for fagskoler, studentsamskipnader, tilstandsrapporter for høyere utdanning og annet.

Diku

  • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
  • Jobber for å styrke kvaliteten i norsk utdanning
  • Gir tilskudd til utvikling og nyskaping
  • Fremmer internasjonalt samarbeid
  • Støtter utvikling og bruk av digitale læringsformer
  • Informerer om utdanning i utlandet 
  • Profilerer Norge som studie- og samarbeidsland 
  • 120 ansatte, hovedkontor i Bergen og kontor i Tromsø

Kilde: Diku

– Budsjettforslaget viser en tydelig ambisjon fra regjeringen om å styrke kvaliteten i norsk utdanning, og det er naturligvis gledelig at Diku står helt i spiss i satsingen, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

De nye forvaltningsoppgavene har tidligere blitt utført av Kunnskapsdepartementet. Dette gjelder fordeling av tilskudd til fagskolene, og et tettere samarbeid med studentsamskipnadene om studentvelferd.

Blir trolig ny SFU-runde

Regjeringen styrker den nasjonale arenaen for kvalitet i høyere utdanning med 25 millioner kroner. Disse til mest sannsynlig brukes til å lyse ut en ny runde med sentre for fremragende utdanning (SFU) i løpet av neste år.

– Dette er et positivt signal om at regjeringen vil prioritere kvalitetsutvikling i høyere utdanning, og vi forventer en markert økning i bevilgningene til den nasjonale arenaen i årene som kommer, sier Nybølet.

Tredobler midlene

Diku overtar nå ansvaret for å dele ut tilskudd til studentorganisasjoner og samskipnader, en pott på nær 90 millioner kroner.

Den største økningen er likevel tilskuddsordningen for fagskolene, som Diku nå overtar fra Kunnskapsdepartementet. Det skal fordeles rundt 700 millioner kroner til fagskolene.

De tre organisasjonene SIU, Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid ble tidligere i år slått sammen til Diku. De delte da ut midler til internasjonalisering og kvalitetsheving på rundt 500 millioner kroner i året. Nå får Diku rundt tre ganger så mye penger å dele ut.

– Dette innebærer en tydelig ambisjon fra regjeringen og en tydelig styrking av Dikus arbeid med kvalitetsutvikling i utdanning. Det vil nok også innebære flere ansatte i Bergen og Tromsø, men det er for tidlig å si noe om hvor mange, sier Harald Nybølet.