Slik ser UiBeta
Slik ser UiBeta

Utklekkingsanstalt for digitale ideer

Publisert

Stipendiat Knut Melvær og masterstudent Livar Bergheim lanserer UiBeta – en digital møteplass for alle med et hjerte for IKT, digitale undervisningsformer og formidling.

Knut Leikvoll Melvær er stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap og Livar Bergheim er masterstudent i informatikk. Den tverrfaglige kompetansen møtes i et felles engasjement for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Knut Melvær og Livar Bergheim.
Knut Melvær og Livar Bergheim.

Idé fra NRK Beta
–Ideene florerer, mener Melvær, derfor trengs det et egnet møtested for å utveksle erfaringer.  

De to har hentet inspirasjon fra et tilsvarende prosjekt i allmennkringkasteren. NRK Beta har etter hvert blitt en utklekkingsanstalt for digitale ideer for mediene.

Knut Melvær og Livar Bergheim.
Knut Melvær og Livar Bergheim.

UiB har manglet en tilsvarende arena, mener Melvær.

NRK har brukt sin plattform til å lufte ideer til nye digitale verktøy, og dele erfaringer om anvendelsen av ny teknologi. UiBeta er tiltenkt en slik rolle, bare med en vinkling mot formidling og undervisning.

Ikke et nerdeforum
UiBeta skal ikke være et nerdeforum for digitalt tåkeprat, men skal forsøke å nå langt bredere ut.

Det finnes mye kompetanse ved universitetet. Ikke bare blant vitenskapelig ansatte. Melvær håper å nå administrativt ansatte med interesse for temaet. I tillegg bør undervisere kjenne sin besøkelsestid.

MOOC i støpeskjeen
Nettkurs - gratis og tilgjengelig for hele verden, er i skuddet. MOOC (Massive Open Online Courses) er fremdeles i støpeskjeen og venter på å finne sin faste form. UiBeta kan bli en viktig arena for diskusjon omkring nye løsninger.

Universitetet selv er i ferd med å innta en viktig, strategisk posisjon i den teknologiske utviklingen for digital undervisning. DigUiB er tiltenkt plass og lokaler i Media City Bergen, og skal fokusere på bruk av digitale hjelpemiddel og støttesystem for undervisning ved UiB.