Helsetilsynet har avslått søknaden fra Det medisinske fakultet om å ettergodkjenne prosjektet om den sjeldne muskelsykdommen myashenia gravis.
Helsetilsynet har avslått søknaden fra Det medisinske fakultet om å ettergodkjenne prosjektet om den sjeldne muskelsykdommen myashenia gravis.

UiB må sende blodprøver tilbake til Kina

Publisert

Importen av blodprøver fra 554 kinesiske pasienter var aldri godkjent. Nå har UiB fått avslag på å få ettergodkjent forskningen.

Statens helsetilsyn konkluderte 18. juni med at UiB hadde brutt helseforskningsloven på flere punkt, ettersom det ikke var forhåndsgodkjent av Regional komite for medisin og helsefaglig forskning (Rek Vest), skriver bt.no.

Forsket på muskelsykdom

Prøvene ble brukt i et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Qingdao universitetssykehus i Kina. Doktorgradsprosjektet startet i 2014, og sommeren 2017 leverte doktorgradskandidaten inn sin avhandling om sykdommen myasthenia gravis, som fører til tretthet i blant annet øyelokk og ansiktsmuskulatur.

Da På Høyden skrev om saken i mars hadde UiB søkt Rek Vest om å få ettergodkjent forskningen, men fått avslag. UiB søkte deretter om å få godkjent et nytt prosjekt, samt ettergodkjenning av prøvematerialet. Nå har Statens helsetilsyn svart, og de vil ikke gi noen ettergodkjenning av prosjektet. De krever også at to artikler som er publisert må trekkes tilbake.

Kunnskapen kan gå tapt

De medisinske fakultet ved UiB har fått frist til over sommeren med å svare på vedtaket til Helsetilsynet, men dekan Per Bakke ved Det medisinske fakultet er klar:

– Her må vi bare legge oss helt flate, sier han.

En løsning er å sende prøvene tilbake til Kina, for deretter å søke på nytt om hele prosjektet. Men fakultetet vil også vurdere å søke om å få beholde prøvene i Norge mens søknaden blir behandlet, da det er en fare for at prøvene blir ødelagt dersom de blir sendt fram og tilbake. I så fall går den nye kunnskapen om myasthenia gravis tapt.

Alle veildere må på kurs

Stipendiaten, som leverte sin avhandling sommeren 2017, får fortsatt finansiering fra fakultetet, og kan foråpentligvis levere en ny avhandling om ikke alt for lang tid.

Fakultetet har sett på sine egne rutiner for å sikre at alle prosjekt er godkjent:

– Nå har vi bestemt at alle veiledere skal gjennom et veiledningskurs før en stipendiat kommer inn i doktorgradsprogrammet, uansett hvor mange ganger før man har vært veileder, sier Bakke.

Det er ikke første gang UiB får kritikk for ikke å ha godkjenningene i orden: I 2015 måtte UiB betale en bot på 350 000 kroner etter at en prosjektleder hadde delt data med en rekke forskere ved andre institusjoner, uten konsesjon. 

I 2012 fikk UiB en bot på 250 000 kroner etter at det hadde blitt forsket på 13 000 hordalendingar som ikke hadde gitt sitt samtykke.