Dersom arbeidsgruppens forslag blir vedtatt vil Det medisinsk-odontologiske fakultet igjen kunne bli hetende Det medisinske fakultet, slik navnet var før 2008, da medisin og odontologi ble slått sammen.
Dersom arbeidsgruppens forslag blir vedtatt vil Det medisinsk-odontologiske fakultet igjen kunne bli hetende Det medisinske fakultet, slik navnet var før 2008, da medisin og odontologi ble slått sammen.

Tilbake til «Det medisinske fakultet»?

Publisert

– Til min store overraskelse vil arbeidsgruppen tilbake til Det medisinske fakultet, sier Nina Langeland.

I vinter avslo universitetsstyret søknaden om å bytte navn fra Det medisinsk-odontologiske fakultet til Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Misnøye utenfor medisin

Både studenter på andre utdanninger og odontologer gikk imot forslaget, som likevel gikk gjennom i fakultetsstyret.

Men nå har et bredt sammensatt utvalg forberedt saken på ny, og til dekan Langelands store overraskelse kom Det medisinske fakultet best ut av stemmegivningen internt i arbeidsgruppen. Alle de ti medlemmene kunne slutte seg til forslaget, mens bare fem gikk inn for forslaget som kom på andreplass, Fakultet for medisin og helse.

Ville ha «medisin»

Professor Asgeir Bårdsen har vært med i gruppen som har utarbeidet det nye forslaget. Og selv om odontologen synes at Fakultet for helsevitenskap er et veldig bra navn, støtter han forslaget om Det medisinske fakultet.

– Dette var det beste vi kunne få til. Medisinerne vil ikke gi slipp på «medisin» i navnet. Dette er et mye bedre navn, som gir mer samklang, sier Bårdsen til På Høyden.

Det nåværende navnet, Det medisinsk-odontologiske fakultet, var ifølge Bårdsen en måte å «sukre pillen» på ved sammenslåingen mellom Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet 1. januar 2008

– Resultatet vi endte opp med kan jeg leve godt med. Vi jobber alle med en form for medisin, men jeg synes ikke det er veldig originalt, sier Bårdsen.

Kan fungere internt og eksternt

Dekan Langeland har ikke lagt seg opp i arbeidet til utvalget, og gir heller ingen anbefaling til fakultetsstyret.

Men hun tror at navneforslaget kan fungere godt.

– Jeg tipper at de landet på det navnet fordi alle mener at de ulike fagene vi driver med på fakultetet er medisin, og det er jeg enig med dem i. Dersom navnet hadde blitt Fakultet for helse hadde man kunnet innvende at psykologi ikke er med. Jeg håper at navnet vil kunne fungere både internt og eksternt, men først får vi se hva fakultetsstyret mener om det.

Saken kommer opp i fakultetsstyremøtet som begynner kl. 1315 i dag, og hvis det blir godkjent der vil universitetsstyret ta den endelige avgjørelsen.