Det juridiske fakultetet ved UiB er best i landet på å få doktorgradskandidatene sine gjennom utdanningen.
Det juridiske fakultetet ved UiB er best i landet på å få doktorgradskandidatene sine gjennom utdanningen.

Her gjennomfører flest

Publisert

Skal du ta doktorgrad i juss, kan det være smart å søke seg til Universitetet i Bergen.

Forskning.no har de siste dagene satt fokus på doktorgradene som forsvant. Hvor mange av de som begynte i 2008 og 2006 har fremdeles ikke levert? Etter seks år er det 65 prosent som er ferdige, viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

Tall forskning.no har hentet inn fra NSD, viser at det blant annet er store forskjeller mellom fag og mellom institusjoner. Og er du jurist, er UiB stedet å være.

I 2006 begynte ti personer på doktorgraden ved Det juridiske fakultetet ved UiB. Alle har fullført. To år senere begynte elleve personer. Til nå er sju ferdige. De samme to årene startet til sammen 36 personer på en doktorgrad i juss ved Universitetet i Oslo. Så langt er det 16 av dem som ikke har fullført.

– Mindre forhold
Professor Karl H. Søvik leder forskerutdanningen ved Det juridiske fakultetet ved UiB. Han understreker at man står overfor små tall, og må være varsomme med å trekke slutninger. Men han sier at en mulig forklaring til større gjennomføringsgrad ved UiB enn ved søsterfakultetet i hovedstaden, kan være at det er mindre forhold i Bergen. Alle vitenskapelig ansatte sitter i ett bygg, noe som gir god kontakt med andre. Og kanskje er det også vanskeligere for en stipendiat å gjemme seg unna.

Søvik sier at kullene forskning.no har sett på, har mindre oppfølging enn de som begynner på forskerutdanningen i dag får.

– Disse kullene startet før vi reorganiserte forskerutdanningen, og vi hadde ikke midtveisevaluering slik som nå, sier han til forskning.no.

Bruker i snitt 3,5 år
I UiBs forskerutdanningsmelding for 2014 heter det at i forhold til opptak seks år tidligere hadde 72 prosent av kandidatene disputert. Dette er best i landet. Gjennomstrømningstiden har de siste årene vært om lag 3,5 år. Da er tid til blant annet permisjoner og pliktarbeid trukket fra.

Det er ikke bare hos fakultetet på Dragefjellet at gjennomføringen er bedre enn hos andre institusjoner. Også fakultetet på Sydneshaugen gjør det bedre enn søsterfakultetet i Oslo. Av de totalt hundre kandidatene som begynte på doktorgrad i et humanistisk fag i 2006 og 2008, er det til nå bare 65 som har fullført. Og flest av de som ikke har avsluttet doktorgradsarbeidet, finner man ved UiO. UiBs humanistiske fakultet oppnådde best fullføringsandel i 2008 og nest best i 2006. Av de som begynte i 2006 har nå 19 av 27 fullført. I 2008 begynte 38. 12 har ennå ikke fullført.

– Mye tyder på at det er sammenheng mellom tett oppfølging og gjennomføringsgrad, sier seniorrådgiver Unni K. Utvik til forskning.no.

Hun forteller at alle instituttene fikk fra 2007 en faglig og en administrativt ansatt med spesielt ansvar for oppfølging av doktorgradskandidatene. Den enkelte kandidaten, men også hovedveilederne, skal fylle ut en årlig fremdriftsrapport. Denne blir utgangspunkt for medarbeidersamtaler.