Universitetsstyret tok årsmeldingen til orientering. Foto: Hilde Kristin Strand
Universitetsstyret tok årsmeldingen til orientering. Foto: Hilde Kristin Strand

87 saker i klagenemnda

Notert: Den sentrale klagenemnd behandlet litt flere saker i 2018 enn året før.

Publisert Sist oppdatert

Den sentrale klagenemnd er universitetets øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker vedrørende klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil, samt saker som gjelder mistanke om fusk eller forsøk på fusk, og andre saker som berører utestengning fra institusjonen. Universitetsstyret fikk årsmelding fra klagenemnda på sitt bord i februarmøtet. Årsmeldingen viser at klagenemnda behandlet 87 saker i fjor. I 2017 var antallet 82. Det var flest klagesaker, deretter 36 fuskesaker og to saker som gjaldt merknad på politiattest. På Høyden har tidligere skrevet en sak om en lektorstudent som ble utestengt fra praksis på grunnlag av merknad på politiattesten. Studenten vant i retten. Som tidligere år er det flest saker fra Det juridiske fakultetet, heter det i årsmeldingen.