Universitetsdirektøren på Universitet i Oslo innstiller på at UiO skal fortsette med den ledelsesmodellen de har, nemlig valgt rektor. Følg møtet direkte her. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm
Universitetsdirektøren på Universitet i Oslo innstiller på at UiO skal fortsette med den ledelsesmodellen de har, nemlig valgt rektor. Følg møtet direkte her. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Styret behandler modell for ledelse

Publisert

Mandag diskuterer styret på Universitetet i Oslo sin modell for ledelse. Får universitetsdirektøren gjennomslag blir det fortsatt valgt rektor. Uniforum rapporterer direkte.

Universitetet i Oslo er splittet i synet på valgt eller ansatt ledelse. Tre av åtte fakulteter ønsker ansatt rektor, tre er splittet og to ønsker klart valgt rektor, viser høringsrunde.

Mandag skal styret ved Universitetet i Oslo (UiO) ta stilling til en rekke forslag til endringer av rekruttering av ledere og styring ved universitetet. Forslagene kommer fra det såkalte Underdalsutvalget, under ledelse av tidligere UiO-rektor, Arild Underdal. 

Rektorsituasjonen på landets universiteter

Universitetet i Bergen (UiB)

Dag Rune Olsen er i sin første fireårsperiode som rektor. Han sitter fram til sommeren 2017. 

Universitetsstyret skal behandle sak om valgt eller ansatt rektor 2. juni, dagen etter at den nye loven om modell for ledelse trer i kraft.

Universitetsdirektøren innstiller på valgt rektor.

Det kreves fra 1. juni bare alminnelig flertall for å endre ledelsesmodell på universiteter og høgskoler.

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Mari Sundli Tveit ble først valgt, så ansatt som rektor av styret. Deretter ble det utpekt en ekstern styreleder. De ansatte insisterer på at normalmodellen på NMBU er valgt rektor, mens departementet mener det er klinkende klart at de har ansatt rektor.

NMBU har utsatt behandlingen av saken til den nye loven trer i kraft, og det skjer altså 1. juni.

NMBU har sitt møte 16. juni.

Universitetet i Oslo (UiO)

Ole Petter Ottersen sitter i sin andre periode som valgt rektor fram til sommeren 2017, og kan dermed uansett ikke velges igjen.

I Underdal-utvalget som blant annet har vurdert valgt eller ansatt rektor, går et flertall inn for ansatt rektor på landets eldste universitet.

Saken behandles på styremøte 21. juni.

UiT Norges arktiske universitet (Tromsø)

Anne Husebekk er inne i sin første fireårsperiode som rektor.

Universitetsstyret har drøftet saken, og bestemte seg for å vurdere både valgt og ansatt rektor som mulige løsninger på sitt møte i september.

NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet)

Gunnar Bovim ble ansatt som rektor 6. desember 2012, og tiltrådte 1. august 2013.

Det foreligger ingen forslag på universitetet om å endre ledelsesmodell.

Bovim har i ølge Universitetsavisa bekreftet at han søker ny periode som rektor.

Universitetene som nettopp har ansatt eller valgt:

Universitetet i Agder (UiA)

Frank Reichert ble valgt som rektor høsten 2015 og han tiltrådte 1. januar 2016. 

Reichert kom fra stillingen som dekan på UiA.

Dette er hans første periode som rektor.

Universitetet i Stavanger (UiS)

Marit Boyesen ble i 2015 gjenvalgt som rektor.

Dette er hennes andre periode som rektor.

Hun tiltrådte den siste perioden 1. januar 2016.

UiS har skal diskutere modell for ledelse for neste periode allerede 8. juni. En eventuell ordning med ansatt rektor kan først innføres 1. august 2019.

Nord universitet

Universitetet i Nordland og fra 1. januar Nord universitet har ansatt rektor. 

Fra 1. januar 2016 heter han Bjørn Olsen.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

HiOA er siste store institusjon så langt om har gått fra valgt til ansatt rektor.

Curt Rice ble ansatt i mars og tiltrådte 1. august 2015.

Dette er saklista til møtet i Universitetsstyret.

Her kan du følge møte direkte fra klokken 14
Denne gang er det Uniforums journalist Julia Loge og redaktør Martin Toft som dekker møtet direkte:

Ingen forslag om ny hovedmodell
Et flertall i det topptunge utvalget (10 av 15) gikk inn for at landets eldste universitet burde skifte ledermodell fra dagens valgte til ansatt rektor.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe legger ikke opp til at styret ved UiO skal ta stilling til om Universitetet i Oslo skal endre sin hovedmodell med valgt rektor nå.

Bjørneboe skriver i sitt forslag til vedtak at hun legger til grunn at styret ved UiO står ved den konklusjonen de drøftet seg fram til i august 2015, nemlig valgt rektor og tilsatt universitetsdirektør. Dersom styret sier seg enig i dette, blir det trolig ingen egen styresak om hovedmodell, skriver Uniforum

Har merket seg meningsforskjellene
Underdalsrapporten har vært ute på høring ved universitetet, og høringssvarene og så godt som alle som har uttalt seg om ledermodell viser at det er et tydelig splittet universitet i dette spørsmålet. Det er ikke noe entydig svar, annet enn at de fleste ønsker seg noe annet enn i dag.

I forslag til styrevedtak heter det også at styret «har merket seg meningsforskjellene om dette spørsmålet i høringssvarene».  

Fjerde universitet med lederdebatt
Den 1. juni trådte den nye loven om ledelsesmodell på universiteter og høgskoler i kraft. Det nye er at det normale skal være at man har ansatt rektor, men saker om vagt av modell skal avgjøres med simpelt flertall.

2. juni behandlet Universitet i Bergen sak om sin modell for ledelse og vedtok at de vil fortsette med valgt rektor. 8. juni fulgte Universitet i Stavanger etter, men de endte opp med ansatt rektor etter en tett debatt.

Det samme skjedde på NMBU 16. juni der fire eksterne samt de to ansatte fra gamle veterinærhøgskolen trosset Ås-miljøet og gikk for ansatt rektor. Ansatte i Ås hadde gjennom rundt 1000 underskrifter, sine fagforeninger, Studenttinget og sittende rektor tydelig sagt fra at de ønsket fortsatt valgt rektor.