Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda er glad for at styret har bestemt seg for å fortsette med valgt rektor.
Rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda er glad for at styret har bestemt seg for å fortsette med valgt rektor.

Blir valgt rektor i Volda - med knappest mulig flertall

Publisert

Med seks mot fem stemmer gikk styret ved Høgskulen i Volda i går inn for å fortsette med ordningen med valgt rektor.

Instillingen til Høgskuledirektøren om å beholde dagens styreform ved Høgskulen i Volda (HVO) ble vedtatt på onsdagens styremøtet med knappest mulig flertall. 

Alle de fire eksterne styremedlemmene stemte for ansatt rektor, i tillegg til studentrepresentant Mari Stavdal. 

– Styret var delt på midten og det er jo ikke ønskelig for et styre. Men alle styremedlemmene tok ordet i saken, de hadde tenkt gjennom saken godt på forhånd og hadde også bestemt seg for standpunkt, så det var gjennomtenkte og selvstendige standpunkt fra styremedlemmene, sier rektor Johann Roppen. 

En spørreundersøking blant ansatte og studenter viste at 65 prosent ønsket å beholde ordningen med valgt rektor.  

Les mer: Ønsker å halda fram med vald rektor i Volda

– Veldig trist

Eksternt styremedlem, Terje Heggem, var svært uenig i argumentene for å beholde valgt rektor. 

– Jeg synes det er veldig trist at vi endte opp med fortsatt valgt rektor. Jeg har sittet i styret i fem år og det har vært et tilbakevendende problem med den delte rollen av rektor og styreleder. Det er med på å svekke dynamikken i styret, sier Heggem til HVO, og legger til:

– Med en ekstern styreleder ville en fått større nøytralitet, og en person med overblikk for samfunnets ytre interesser. En internt valgt rektor og styreleder vil være preget av historikken og skal i tillegg kanskje tilbake i en stilling på høgskolen etter endt rektorperiode. Mangel på uavhengighet er problematisk, og det tror jeg er grunnen til at flere institusjoner har gått for modellen med tilsatt rektor.

– Ikke verdt å skifte styreform nå

Roppen som stemte for valgt rektor er ikke enig i at dette er en utfordring. 

– Jeg ser ikke på det som problematisk. Nesten alle vedtakene som har blitt fattet i styret i min periode har vært enstemmige, sier Roppen til HVO

Han mener man har kommet fram til den beste løsningen. 

– Jeg er glad for at vi er ferdig med denne saken og det er godt at vi har kommet fram til en konklusjon i styret. For meg veier det prinsipielle tyngst, og jeg mener den beste løsningen er den demokratiske og akademiske tradisjonen vi har hatt. Jeg kan ikke se at det skal være verdt det å skifte styreform nå, og at det skulle gjort oss bedre skodd til å løse de oppgavene som Høgskulen i Volda skal løse i framtida.

Stillingen som høgskuledirektør blir nå lyst ut på et åremål på seks år i steden for to år. 

– Jeg håper og tror at dette vil gi stabilitet og framdrift de kommende årene, sier Roppen.