Tor Helge Allern, Tom Skauge og Beate Lode presenterte seg for velgerne ved Høgskolen i Bergen i går.
Tor Helge Allern, Tom Skauge og Beate Lode presenterte seg for velgerne ved Høgskolen i Bergen i går.

Valgkampen i gang på HiB

Publisert

Standardisering av studier og studentmobilitet er tema i valgkampen på Høgskolen i Bergen.

15 personer er kandidater til tre styreverv i interimstyret for den nye høyskolen. Men det trengs også en hel del vararepresentanter, så over halvparten av kandidatene vil få en posisjon.

Interimstyret ved HVL

Eit interimstyre skal ta ei rekke avgjerder for den ny Høgskulen på Vestlandet, for deretter å bli eit ordinært styre for institusjonen frå 1. januar 2017. Styret skal mellom anna tilsetje rektor, vedta budsjett og profil, 

Styret vil totalt telje 13 representantar. Samansetjinga ser slik ut:

  • 4 tilsette i undervisings-/forskingsstillingar (UF)
  • 1 tilsett i teknisk/administrativ stilling  (TAP) (pluss to observatører med talerett)
  • 3 studentar
  • 5 eksterne (inklusive ekstern styreleiar)

Kunnskapsdepartementet peikar ut dei 5 eksterne representantane, mens studentrepresentantane blir valde for eitt år om gangen i eigne val. 

 

Kandidatene ble presentert for et femtitall fremmøtte i går, og arrangementet er også tilgjengelig på internett.

Interimstyret vil måtte ta mange avgjørelser fremover, også upopulære, men det er vanskelig å se de helt store skillene mellom kandidatene. I tråd med HiBs linje i fusjonsforhandlingene var de fleste opptatt av at institusjonen beholder universitetsambisjonene også etter sammenslåingen.

– Jeg er opptatt av at HiB skal styrke sin faglige profil gjennom en fusjon med Høgskolen Stord/Haugeaund (HSH) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF). Høgskulen på Vestlandet bør bli et profesjonsuniversitet og et kraftsentrum for Bergen og Vestlandet, sa førsteamanuensis Ingunn Barmen Tysnes.

Studentmobilitet mellom de ulike studiestedene kan også bli et vanskelig spørsmål: Vil flere studenter søke til Bergen etter at de er i gang med et studium, eller vil folk fortsette der de har begynt? Debatten avslørte at det kan være ulike syn på dette. I hvor stor grad fag skal standardiseres blir også et spørsmål interimstyret må gi svar på.

Men den første, store jobben for det nye styret blir å ansette rektor. Stillingen er lyst ut, med søknadsfrist 18. september.

Ragnar Gjengedal, som sitter i det nåværende HiB-styret, mener at et krav bør gjelde for alle som jobber ved den ny høyskolen:

– Vi må sørge for at de som jobber her kjenner utfordringene på Vestlandet. 

Ved HiB starter valget i morgen, det samme gjelder HSH. Ved HiSF er valget allerede i gang.