Helseminister Bent Høie kom til UiBs arrangement om helsecampus under Arendalsuka i fjor. Nå får UiB landets første kliniske forskningssenter, for forskning på hjernesykdommer. - Et prioritert satsningsområde, sier Høie. Foto: Dag Hellesund
Helseminister Bent Høie kom til UiBs arrangement om helsecampus under Arendalsuka i fjor. Nå får UiB landets første kliniske forskningssenter, for forskning på hjernesykdommer. - Et prioritert satsningsområde, sier Høie. Foto: Dag Hellesund

UiB får nasjonalt senter for hjernesykdommer

Publisert

Forskningsrådet bidrar med 160 millioner kroner når UiB nå får landets første kliniske forskningssenter.

Det finnes ikke fullgod behandling for hjernesykdommer som ALS og demens. Nå blir det opprettet et klinisk forskningssenter, Neuro-Sysmed, som skal prøve å finne en ny og bedre behandling for denne typen hjernesykdommer, og i tillegg andre kliniske lidelser i sentralnervesystemet. Dette skriver UiB på sine nettsider.

Forskningsrådet bidrar med 20 millioner kroner i året i inntil åtte år, altså 160 millioner kroner totalt. Senteret skal være et samarbeid mellom UiB og Haukeland Universitetssykehus, og skal ledes av Kjell-Morten Myhr. Han er professor ved UiB og overlege ved Nevroklinikken på Haukeland.

Nasjonalt ansvar

Det nye senteret skal ha et nasjonalt ansvar. Myhr sier til UiB at det betyr at senteret skal ta imot pasienter fra hele landet.

– Mens sentrene for fremragende forskning har en lang tidshorisont når det gjelder nytte, er dette senteret innrettet for å gi resultater raskere og bety noe mer umiddelbart for pasienter.

Det sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, i en pressemelding.

Røttingen sier også at Forskningsrådet håper å kunne lyse ut flere kliniske sentre de nærmeste årene.

Kliniske studier

Det nye senteret, som består av miljøer fra Klinisk institutt 1, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Institutt for biomedisin og Institutt for klinisk odontologi ved UiB og fra Nevroklinikken ved Haukekland universitetssykehus, kommer til å ha kontakt med nevrologiske avdelinger i hele landet. Forskningsrådet skriver i pressemeldingen at det vil bli lagt stor vekt på brukermedvirkning både i planleggingen av studiene og i gjennomføringen.

Helseminister Bent Høie sier ifølge samme pressemelding at hjerneforskning er et prioritert satsningsområde for regjeringen.

– Vi har behov for mer kunnskap om slike alvorlige sykdommer. Senteret vil bidra til dette og gi flere pasienter mulighet til å delta i kliniske studier, sier Høie.