Bente Wold er blitt oppfordret til å stemme, og leverte i dag inn kandidaturet sitt til valgstyret.
Bente Wold er blitt oppfordret til å stemme, og leverte i dag inn kandidaturet sitt til valgstyret.

Bente vil bli dekan på psykologi

Publisert

Professor Bente Wold stiller som dekankandidat på Det psykologiske fakultetet. Dermed får sittende dekan Jarle Eid konkurranse om ledervervet.

– Jeg har tenkt ganske lenge på om jeg skulle bli dekan. Helt siden jeg var prodekan for ganske lenge siden har jeg tenkt at det kunne være aktuelt å stille dersom noen spurte, forteller Wold. 

Men det passer ikke alltid å ta på seg verv, verken for familie eller jobb. Men da noen begynte å spørre, var valget lett å ta. 

– Jeg har fått en god del oppfordringer om å stille, forteller Wold til På Høyden. 

Sittende dekan, Jarle Eid, har allerede signalisert at han kan tenke seg en periode til. Dermed kan det bli et reelt valg mellom to dekankandidater, noe som ikke har vært vanlig på fakultetet. 

Støtte fra 40

Og valgkampen er allerede i gang. Noen har begynt å sanke stemmer for Wold, og da kandidaturet ble levert til valgkomiteen tidligere i dag, fulgte det med en liste på 40 navn fra hele fakultetet, som støttet henne. 23 av dem skal være faste, vitenskapelige ansatte. 

– Det er med folk fra studentnivå til professor. Jeg tolker det som en veldig bred støtte, og det synes jeg er veldig bra. 

Med seg som prodekan-kandidat har hun Gro Mjeldheim Sandal, som er professor ved Institutt for samfunnspsykologi. Helge Molde fra Institutt for klinisk psykologi er kandidat til vervet som visedekan med ansvar for undervisning. Selv jobber Wold på Hemil-senteret. 

Jobber med plattform

Dekanat-kandidatene har ennå ikke utarbeidet en valgplattform, men arbeidet er i gang. 

– Vi har en felles forståelse for hvordan fakultetet bør drives. Økt demokrati på fakultetet, og større grad av åpenhet er viktig. Både stab og studenter må ha innflytelse. Vi har merket oss Nokut-gjennomgangen av fakultetet, og hva studentene svarer på studiebarometrene, sier Wold. 

Hun vil gripe tak i ting som ikke er slik de burde være. 

– Studentene må bli mer fornøyde, og kvaliteten på undervisningen må heves, mener Wold. 

– Den eventuelle flyttingen av Institutt for klinisk psykologi til helseklyngen har vært en vanskelig sak på fakultetet. Hva er deres syn i den saken?

– Vi synes helseklynge er en god idé. Men fagmiljøene må selv finne ut om det er lurt å flytte, og det skal være åpenhet, innsyn og en stor grad av innflytelse i prosessen. 

– Men bør et institutt ha vetorett i en slik sak? 

– Jeg synes ikke det er meningsfylt å flytte fagmiljø som er sterkt imot det. Men det vil jo være fakultetsstyret som har det siste ordet i en slik sak. Hvis vi ikke spiller på lag med grunnmiljøene, så tror jeg ikke det blir bra uansett, egentlig. 

Vil lytte

Wold er opptatt av det vi andre ser for oss som en svært sentral dyd for psykologer: 

– Det å lytte er en stor og viktig oppgave for oss. Det er ikke alle i fagmiljøene som er enige i helseklynge-spørsmålet. Vi må utvikle en god kultur for å komme frem til konsensus. En dekan er en leder som skal prøve å være en slags katalysator, ikke en som skal bestemme alt, sier Wold. 

Men hun har ikke noe negativt å si om det nåværende dekanatet. 

– Jeg vet at det er komplisert og vanskelig å få til gode beslutninger, så jeg vil ikke kritisere den sittende ledelsen. Men vi tenker at vi kan få det enda bedre til.