For de aller fleste avdelinger bør det ikke medføre store problemer å redusere reisevirksomheten betydelig, skriver Gunnar Kvåle. Foto: Njord V. Svendsen
For de aller fleste avdelinger bør det ikke medføre store problemer å redusere reisevirksomheten betydelig, skriver Gunnar Kvåle. Foto: Njord V. Svendsen

Klima: Innfør karbonavgift til fordeling

Publisert

Universitet i Bergen har som ambisjon om å bli klimanøytralt innen 2030. Det er klart at da må de ansattes flyreiser reduseres. Kjøp av klimakvoter er forslått som et tiltak. Rektor Dag Rune Olsen understreker at dette må komme i tillegg til andre tiltak, slik at det ikke blir en form for avlat.

Jeg er enig med professor Carlo Aall som sier til På Høyden at i den grad kvoter fungerer, er det bare en måte å utsette problemet på. Et bedre forslag er å innføre et system for «karbonavgift til fordeling» internt ved universitetet, en ordning som for noen år tilbake ble foreslått av den kjente klimaforskeren James Hansen og som nå er vedtatt innført i Canada.

Systemet ved en institusjon som UiB ville gå ut på at det legges en avgift på CO2 utslipp fra alle flyreiser som de ansatte foretar, eksempelvis kr. 5000.- per tonn, som belastes gruppen eller avdelingen der den ansatte jobber. Det som betales inn, avsettes i et eget fond. Som et eksempel vil da en gruppe eller avdeling med flyreiser som medfører utslipp for alle de ansatte svarende til 10 tonn CO2 på ett år, måtte betale kr 50 000.- inn til fondet. Neste år deles pengene fondet ut igjen, men da med en lik sum per ansatt ved avdelingen. Slik belønnes grupper som begrenser reisevirksomheten.  

For å oppnå ambisjonen om karbonnøytralitet innen 2030, må det i tillegg det innføres et tak på reisevirksomheten ved hver avdeling eller gruppe på universitetet. Dette taket må reduseres år for år. Siden virksomheten ved ulike avdelinger kanskje medfører ulikt behov for å reise, bør dette taket eventuelt stå i et visst forhold til hvor stor reisevirksomheten per år ved avdeling var, f.eks. de siste par årene før systemet innføres.

Jeg vil tro at for de aller fleste avdelinger bør det ikke medføre store problemer å redusere reisevirksomheten betydelig, slik at rammen for reisevirksomheten alt første året etter systemet innføres kunne være rundt halvparten av gjennomsnittet i årene før. På denne måte kan en ved kombinasjon av belønning og kontroll oppnå betydelige og raske utslippskutt ved universitetet.

Systemet vil medføre et visst arbeid med kartlegging, men som ikke på noen måte er uoverkommelig, eksempelvis ved at den gjennomføres av den enkelte gruppe eller avdeling i samarbeid med sentraladministrasjonen ved universitetet.