Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde ønsker en fusjon med NHH, skriver kronikkforfatterne. Foto: Colourbox
Avdeling for logistikk ved Høgskolen i Molde ønsker en fusjon med NHH, skriver kronikkforfatterne. Foto: Colourbox

Kan Høgskolen i Molde komme til Bergen og NHH?

Publisert

Norsk høyere utdanning reorganiseres. Kunnskapsdepartementet med Røe-Isaksen har satt press på institusjonene. Det har ført til noen mindre og en stor fusjon. I den siste har høyskolene Ålesund, Gjøvik og Trondheim fusjonert med NTNU. Med dette er NTNU blitt Norges største universitet.

NTNU bruker fusjonen blant annet til å styrke økonomimiljøene. Det gjøres ved å bygge opp en Handelshøyskole i Trondheim (HHIT). Den vil bli en direkte konkurrent til NHH, kanskje farligere enn konkurrenten i Oslo (BI) og den i Bodø. Om Høyskolen i Molde skulle fusjonere denne veien vil det styrke Trondheims-miljøet ytterligere.

Kanskje akkvisisjon vil være et riktigere ord enn fusjon?

Nå har logistikkmiljøet i Molde ikke sett de store fordelene med å fusjonere med NTNU. Etter fusjonen er NTNU blitt meget stort og vi er redd for at vårt sterke logistikkmiljø kan bli delt på flere fakulteter. I tillegg kan det bli problematisk om NTNU skal ha to avdelinger i Møre og Romsdal. Derfor ønsker avdeling for logistikk ved høyskolen en fusjon med NHH.

Det vil kreve at vi i Molde må konsentrere oss om logistikk. Nå er dette uproblematisk siden en slik konsentrasjon vil være nødvendig også om vi fortsatt skal stå alene. Helsefag ved høyskolen må da finne en annen løsning. Noen har uttrykt bekymring for at dette vil føre til en oppdeling av miljøet i Molde. Men det er uunngåelig. Selv om hele høyskolen skulle fusjonere med ett universitet vil vi bli splittet på forskjellige fakulteter.

Til nå har NHH, i likhet med miljøet i Molde, argumentert for en alenegang. Med den nye konkurransesituasjonen med Norges største universitet kan situasjonen bli annerledes. Vi mener at en fusjon mellom NHH og logistikkmiljøet i Molde vil styrke partene.

Begge institusjonene er vitenskapelige høyskoler. NHH har 3400 studenter, Molde har 1200 innen logistikk, økonomi og samfunnsfag. Miljøet i Molde har en god forskningsprofil med noe høyere publiseringsgrad enn ved NHH. Molde har doktorgradsstudie i logistikk som utdanner ca. fem kandidater hvert år. I tillegg har vi flere masterstudier.

Selv om hele høyskolen skulle fusjonere med ett universitet vil vi bli splittet på forskjellige fakulteter.

NHH har i dag seks institutter. Dersom logistikk i Molde kunne bli det syvende instituttet kan vi få til en smidig fusjon uten at det krever noen form for reorganisering ved NHH. Kanskje akkvisisjon vil være et riktigere ord enn fusjon?
Med dette vil NHH fortsatt kunne opprettholde sine «nåløye» studier der det kreves meget gode karakterer for å komme inn, mens Molde kan ta et større volum. Samtidig vil vi i Molde kunne få et bedre studentgrunnlag enn i dag. Det vil styrke det økonomiske grunnlaget framover for en samlet institusjon.